๘๘. สมเด็จพระพี่นางสิ้นพระชนม์

ลุจุลศักราช ๑๑๖๑ ปีมะแม เอกศก[๗๖] เป็นปีที่ ๑๘ ในรัชกาลที่ ๑ สมเด็จพระเจ้าพี่นางพระองค์น้อย กรมพระศรีสุดารักษ์ทรงพระประชวร ครั้น ณ วันอาทิตย์ เดือน ๘ แรม ๑๑ ค่ำ เวลาเช้า ๓ โมง ก็สิ้นพระชนม์ ครั้น ณ วันศุกร์ เดือน ๑๒ แรม ๑๐ ค่ำ เวลา ๑๐ ทุ่ม สมเด็จพระเจ้าพี่นางพระองค์ใหญ่ กรมพระเทพสุดาวดี ทรงพระประชวร ก็สิ้นพระชนม์

ครั้งนั้นโปรดให้ทำพระโกศ ๘ เหลี่ยมยอดมณฑปด้วยไม้จำหลักลายกุดั่น ๒ พระโกศ เรียกว่ากุดั่นใหญ่ พระโกศ ๑ กุดั่นน้อยพระโกศ ๑ พระยาพระคลังทำกุดั่นใหญ่ พระยาราชสงครามทำกุดั่นน้อย หุ้มทองคำ จำหลักยอดเป็นทรงมณฑปและโปรดให้มีตราออกไปถึงเจ้าอนัมก๊กขอซื้อ เสน ทองอังกฤษ กระดาษทอง กระดาษเงิน ใช้ในการพระศพ เจ้าอนัมก๊กทราบความแล้ว ครั้น ณ เดือนอ้ายแรม ๑๑ คํ่า เจ้าอนัมก๊กจัดได้ขี้ผึ้งหนัก ๓ หาบ น้ำตาลทรายหนัก ๑๐ หาบ เข้ามาสดับปกรณ์ในการพระศพ กับส่วนถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กะลำพักหนัก ๑๐ ตำลึง ผ้าปัดสะตูสีเขียว ๒๐ พับ สีม่วง ๑๒ พับ เสนหนัก ๕ หาบ ทองอังกฤษ ๒๓๐ ม้วน กระดาษเงินใหญ่ ๑๕,๐๐๐ กระดาษเงินเล็ก ๓๐,๐๐๐[๗๖] พ.ศ. ๒๓๔๒.

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ