๕๗. องเชียงสือตั้งตัวเป็นเจ้าอนัมก๊ก ถวายต้นไม้ทองเงินเป็นครั้งที่ ๒

ลุจุลศักราช ๑๑๕๒ ปีจอ โทศก[๖๐] องเชียงสือซึ่งตั้งตัวขึ้นเป็นเจ้าอนัมก๊กแต่งให้องโบโฮ ๑ องเบ็ดเลือง ๑ องโดยเวียน ๑ คุมต้นไม้ทองเงิน กับเครื่องราชบรรณาการระย้าแก้วคู่ ๑ เชิงเทียนคู่ ๑ กระจกคู่ ๑ ตัวอย่างเรือพระที่นั่งที่จะต่อถวายลำ ๑ เข้ามาทูลเกล้าฯ ถวาย และมีหนังสือให้องโบโฮถือเข้ามาถึงพระยาพระคลังว่า ฝนแล้งอาณาประชาราษฎรเมืองไซ่ง่อนทำนาได้ผลน้อย ถ้าเรือลูกค้าจะออกไปค้าขาย ณ เมืองไซ่ง่อน ขอได้โปรดให้บรรทุกข้าวสารออกไปจำหน่าย จะได้เป็นกำลังแก่ไพร่พลทำการศึกต่อไป[๖๐] พ.ศ. ๒๓๓๓

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ