๘๙. โปรดให้กองทัพเขมรไปช่วยเจ้าอนัมก๊ก

ครั้นมาถึง ณ เดือน ๓ แรม ๗ ค่ำ เจ้าอนัมก๊กมีศุภอักษรถวายปืนบาเหรี่ยมเข้ามาอีก ๑๐ บอก และขอจัดซื้อเหล็กหล่อออกไปหล่อกระสุนปืน ขอกองทัพลาว กองทัพเขมรออกไปตีเมืองแง่อาน ลาวเรียกว่า เมืองล่าน้ำ หน่วงไว้ให้พวกไกเซินพะว้าพะวังหลัง เจ้าอนัมก๊กจะได้ทำศึกโดยสะดวก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็โปรดพระราชทานดินประสิวตอบแทนออกไป ๕๐๐ หาบ เหล็กหล่อนั้นโปรดให้องทุงซายเซิน จัดซื้อตามความปรารถนา แต่กองทัพเขมรกองทัพลาวนั้นมีตอบออกไปว่าจะให้ออกไปเกณฑ์ในแล้งนี้ กว่าผู้คนจะพรักพร้อมพอเข้าฤดูฝนเสียแล้ว จะยกไปเมืองแง่อานก็เป็นทางไกลกันดาร ไพร่พลจะป่วยเจ็บมาก จะให้แต่เขมรไปช่วยเจ้าอนัมก๊กตีเมืองกุยเยินก่อน แล้วจึงโปรดเกล้าฯให้มีตราไปถึงสมเด็จฟ้าทะละหะ (ปก) ให้จัดทัพไปช่วยเจ้าอนัมก๊กตีเมืองกุยเยิน สมเด็จฟ้าทะละหะทราบท้องตราแล้ว จึงให้พระยาวังเป็นแม่ทัพคุมไพร่พล ๕,๐๐๐ ยกไปถึงเมืองลำกวนพระยาวังกดคนไว้ไม่อยู่ ไพร่พลในกองทัพก็หนีไปเสียเป็นอันมาก สมเด็จฟ้าทะละหะจึงให้เอาตัวพระยาวังฆ่าเสีย แล้วจึงเกณฑ์คน ๕,๐๐๐ ให้พระยากลาโหม (พรหม) ยกลงไปช่วยเจ้าอนัมก๊ก

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ