๑๐. องเชียงสือญวนเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร

ในปีขาล จัตวาศก จุลศักราช ๑๑๔๔ ปีนั้น[๒๑] ฝ่ายข้างเมืองญวนองไกเซิน เจ้าเมืองกุยเยิน ยกกองทัพมาตีเมืองไซ่ง่อน องเชียงสือเจ้าเมืองยกพลทหารออกต่อรบ ต้านทานมิได้ก็แตกฉานพ่ายหนีทิ้งเมืองเสีย พามารดาและบุตรภรรยาและขุนนางสมัครพรรคพวก ลงเรือแล่นหนีมาทางทะเลขึ้นอาศัยอยู่ ณ เกาะกระบือ พระยาชลบุรี พระระยองออกไปตระเวนสลัดถึงเกาะกระบือ พบองเชียงสือ ๆ เล่าความให้พระยาชลบุรี พระระยองฟังว่า องเชียงสือเป็นบุตรองคางเวือง เป็นหลานพระเจ้าแผ่นดินญวน บ้านเมืองเสียแก่ข้าศึกหนีมา พระยาชลบุรี พระระยอง รู้ความแล้วจึงชวนองเชียงสือให้เข้ามากรุง องเชียงสือยังมิไว้ใจจึงว่า องเชียงซุนผู้อาหนีเข้าไปพึ่งพระบารมีคนหนึ่งแล้ว ท่านก็ฆ่าเสีย พระยาชลบุรี พระระยองจึงบอกว่า เดี๋ยวนี้เปลี่ยนแผ่นดินใหม่ พระบาทสมเด็จบรมบพิตรพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโอบอ้อมแก่ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินและอาณาประชาราษฎรเป็นอันมาก ไม่ดุร้ายเหมือนพระเจ้าแผ่นดินองค์ก่อน ให้องเชียงสือเข้าไปพึ่งพระเดชพระคุณอยู่ ณ กรุงเถิด เห็นจะทรงพระเมตตาชุบเลี้ยงองเชียงสือดอก องเชียงสือก็ยอมตัวเป็นบุตรเลี้ยง พระยาชลบุรี พระยาชลบุรีจึงพาองเชียงสือเข้ามาแวะพักที่เมืองชลบุรี แล้วบอกเข้ามา ณ กรุงเทพมหานคร โปรดให้มีตราให้พาองเชียงสือเข้ามาเฝ้า พระยาชลบุรีจึงพาองเชียงสือเข้ามาถึงกรุงเมื่อเดือนสี่ ข้างขึ้นปีขาล จัตวาศก จุลศักราช ๑๑๔๔[๒๒] เมื่อองเชียงสือเข้ามาถึงกรุงเทพมหานครนั้น อายุองเชียงสือได้ ๓๓ ปี จึงโปรดเกล้าฯ ให้องเชียงสือกับครอบครัวไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ใต้บ้านต้นสำโรง ซึ่งภายหลังพระราชทานให้กงสุลโปรตุเกสอยู่มาจนทุกวันนี้ พระราชทานเบี้ยหวัดองเชียงสือปีละ ๕ ชั่ง แล้วพระราชทานเครื่องยศถาดหมาก คนโททอง กระบี่บั้งทอง กลดคันสั้น ทรงพระกรุณาชุบเลี้ยงเหมือนนักองเอง โปรดเกล้าฯ ให้องเชียงสือเข้าเฝ้าทุกวัน องเชียงสือนั้น เข้ามาเฝ้าขี่เรือญวน ๖ แจวบ่าวกั้นร่มให้ ครั้นเข้าไปเฝ้าโปรดให้เฝ้าข้างพระเฉลียงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ด้านตะวันตกเหลี่ยมเสาท้องพระโรงหน้าเจ้ากรมพระตำรวจ นั่งขัดสมาธิตามเพศญวน โปรดให้พระราชมนตรีล่ามเข้าไปด้วย มารดาองเชียงสือและองญวนที่เข้ามากับองเชียงสือ ก็ได้รับพระราชทานเบี้ยหวัดตามสมควร แล้วโปรดเกล้าฯ ดำรัสสั่งเจ้าเมืองกรมการเมืองสมุทรปราการว่า ญวนพรรคพวกขององเชียงสือจะเข้าออกไปมาหากินตามท้องทะเล อย่าให้พวกด่านห้ามปรามเลย โปรดเกล้าฯให้องเชียงสือเรียงจดหมายเหตุในปฐมวงศ์ขององเชียงสือ สืบลำดับวงศ์พระเจ้าแผ่นดินมาได้กี่แผ่นดินจนถึงเสียเมืองแก่พวกองไกเซิน องเชียงสือจึงให้องเบ็ดจัด องเบ็ดตรึง ซึ่งเป็นญวนผู้ใหญ่ และขุนนางที่มาด้วย ช่วยกันเรียบเรียงเรื่องพงศาวดารลำดับวงศ์ฝ่ายญวนทูลเกล้าฯ ถวายมีความดังนี้[๒๑] พ.ศ. ๒๓๒๕

[๒๒] พ.ศ. ๒๓๒๕

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ