๙๙. พระเจ้าเวียตนามถวายของสนองพระคุณ

ลุจุลศักราช ๑๑๖๕ ปีกุน เบญจศก[๘๔] เป็นปีที่ ๒๒ ในรัชกาลที่ ๑ พระเจ้าเวียตนามมีพระราชสาสน์แต่งทูตเข้ามาถึง เมื่อ ณ เดือน ๖ ปีกุน เบญจศก ลงวันในพระราชสาสน์ เดือน ๕ แรม ๕ ค่ำ ใจความในพระราชสาสน์ว่า เมื่อปีจอ จัตวาศก ยกกองทัพบกทัพเรือไปตีเมืองตังเกี๋ยจับได้วังเกริดพี่น้องขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยเป็นอันมาก และเมืองขึ้นกับเมืองตังเกี๋ย ๑๓ เมืองนั้นก็มาขึ้นด้วย ครั้น ณ เดือน ๑๒ ขึ้น ๑๕ ค่ำ พระเจ้าเวียตนามยกกองทัพมา ณ เมืองเว้ เดือนอ้ายข้างขึ้น พระเจ้าเวียตนามให้แต่งเครื่องสักการบูชา พระอัยกา พระชนก พระชนนี พระญาติวงศา ซึ่งสิ้นพระชนมชีพแต่ก่อนแล้วเอาวังเกริดพี่น้องวังเกริดกับขุนนางผู้ใหญ่ พวกวังเกริดที่เป็นกบฏมาประหารชีวิตเสียที่หน้าโต๊ะเครื่องบูชา พลีกรรมสนองคุณพระญาติวงศ์ที่พวกกบฏทำลายชนมชีพเสียนั้น

ครั้นเสร็จการสนองพระคุณแล้ว พระเจ้าเวียตนามคิดถึงพระเดชพระคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระอนุชาธิราช กรมพระราชวัรบวรฯ ที่ได้พระราชทานปืนกระสุนดินดำ สุพรรณถัน เหล็กก้อน เหล็กหล่อ ดีบุกดำ ดีบุกขาว ศิลาปากนก และฝาง ออกไปพระราชทานบ้าง โปรดให้จัดซื้อไปได้บ้าง เป็นกำลังสงครามจึงได้ทำการศึกสำเร็จ จัดได้สิ่งของเข้ามาทูลเกล้าฯ ถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทองคำ ๑๐ แท่ง เงิน ๑๐๐ แท่ง ง้าวเล่ม ๑ ขึ้ผี้งหนัก ๖ หาบ น้ำตาลทรายหนัก ๖๐ หาบ แพรญวนต่างสี ๒๕๐ พับ ส่วนถวายในสมเด็จพระอนุชาธิราช กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ทองคำ ๕ แท่ง เงิน ๕๐ แท่ง ขี้ผึ้ง ๔ หาบ น้ำตาลทราย ๔๐ หาบ แพรญวนต่างสี ๑๕๐ พับ จึงโปรดให้พระยามหาเทพเชิญท้องตราบอกข่าวราชการ และพระราชสาสน์พระเจ้าเวียตนามกับสิ่งของขึ้นไปพระราชทานสมเด็จพระอนุชาธิราชและฟังข่าวราชการและพระอาการด้วย สมเด็จพระอนุชาธิราช กรมพระราชวังบวรสถานมงคล จึงมีพระราชบัณฑูรให้มีใบบอกข้อราชการ และมอบตัวเยสิดองให้พระยามหาเทพพาลงมา ณ กรุงเทพมหานคร[๘๔] พ.ศ. ๒๓๔๖.

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ