๗๖. ศึกพม่าครั้งที่ ๓

ลุจุลศักราช ๑๑๕๗ ปีเถาะ สัปตศก[๖๗] ณ เดือน ๕ กองทัพพม่ายกมาตีเมืองเชียงใหม่ ตั้งล้อมเมืองไว้ พระยาเชียงใหม่มีใบบอกลงมาขอกองทัพกรุงเทพฯ ขึ้นไปช่วย จึงโปรดให้สมเด็จพระอนุชาธิราช กรมพระราชวังบวรฯ เสด็จยกกองทัพขึ้นไป ครั้งนั้นกรมพระราชวังบวรฯ ให้พระองค์เจ้าลำดวน พระองค์เจ้าอินทปัต ซึ่งเป็นพระโอรสผู้ใหญ่ คุมกองทัพกอง ๑ ยกขึ้นไปทางเมืองลี้ ทัพหลวงเสด็จทางเมืองนครลำปาง กองทัพพม่าล้อมเมืองเชียงใหม่อยู่ ๒ เดือนเศษ ทัพกรุงยกขึ้นไปถึงก็เข้าตีทัพพม่าแตกพ่ายไป จับได้อุบากองนายทัพกับไพร่พม่า และได้เครื่องศาสตราวุธเป็นอันมาก[๖๗] พ.ศ. ๒๓๓๘.

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ