๕๘. ทัพเวียงจันทน์รบญวนไกเซิน

ฝ่ายเจ้ากรุงศรีสัตนาคนหุตเวียงจันทน์บอกลงมาว่าองลองเยือง องดึก องแอม แต่งให้องเจียงบา องเจียงเวียนเป็นแม่ทัพคุมญวนไกเซิน ๓,๐๐๐ กับกองทัพลาวเมืองพวน ๓,๐๐๐ รวม ๖,๐๐๐ ยกมา เจ้าเวียงจันทน์แต่งกองทัพลาวออกไป ได้รบกันกับพวกทัพญวนที่เมืองพวน ฝ่ายกองทัพลาวตีกองทัพญวนเมืองตังเกี๋ยแตกกระจัดกระจายล้มตาย ได้ปืนเครื่องศาสตราวุธเป็นอันมาก จับได้ลาว นายภูทหาร นายทอง นายปาน กับไพร่ ๓๐ คนส่งลงมากรุงเทพฯ โปรดให้เอาตัวนายภูทหาร นายทอง นายปาน ญวนมีชื่อ ๓๐ คน ไปให้องโบโฮ องเบ็ดเลือง องโดยเวียน ถามเอาปากคำ นำความไปแจ้งแก่เจ้าอนัมก๊ก

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ