๖. ตั้งข้าราชการวังหน้า

ฝ่ายตำแหน่งขุนนางข้าราชการในกรมพระราชวังบวรนั้น สมเด็จพระอนุชาธิราช กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ก็มีพระบัณฑูรโปรดตั้งแต่งโดยควรแก่ความชอบตามลำดับฐานานุศักดิ์ ตรัสเอาพระยาพลเทพ เดิม ให้เป็นสมเด็จเจ้าพระยา ตรัสเอาพระไชยบูรณ์ปลัดเมืองพระพิษณุโลก เป็นพระยากลาโหมราชเสนา ตรัสเอาพระพลเมืองพระพิษณุโลกเป็นพระยาจ่าแสนยากร ตรัสเอาหม่อมสดทนายข้าหลวงเดิม เป็นพระยามณเฑียรบาล ภายหลังได้เป็นที่เจ้าพระยาธรรมา ตรัสเอานายทองอินข้าหลวงเดิมเมืองพิษณุโลก เป็นพระยาเสน่หาภูธร จางวางมหาดเล็ก แล้วตั้งแต่งข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยทั้งปวงครบตามตำแหน่งในพระราชวังหน้าทั้งสิ้น อนึ่งหม่อมเรืองชาวเมืองชลบุรี ข้าหลวงเดิมมีความชอบในพระองค์มาแต่ก่อนเป็นอันมาก เป็นคนสนิทเหมือนเป็นเชื้อพระวงศ์ โปรดตั้งเป็นเจ้าราชนิกูล ให้ชื่อเจ้าบำเรอภูธร ภายหลังโปรดให้มีอิสริยยศต่างกรม เป็นกรมขุนสุนทรภูเบศร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ