๑๒๕. การพระเมรุกรมพระราชวังหลัง

ลุจุลศักราช ๑๑๖๙ ปีเถาะ นพศก[๙๕] เป็นปีที่ ๒๖ ในรัชกาลที่ ๑ ณ วันเสาร์ เดือน ๖ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เชิญพระศพกรมพระราชวังหลังเข้าสู่พระเมรุ ณ ท้องสนามหลวง มีการมหรสพสมโภช ๓ วัน ณ วันจันทร์ เดือน ๖ ขึ้น ๑๒ ค่ำ ได้พระราชทานเพลิงแล้ว มีการสมโภชพระอัฐิอีกวัน ๑ ในการพระศพกรมพระราชวังหลังนั้น พระเจ้าเวียตนามก็ได้จัดของเข้ามาสดับปกรณ์ด้วย[๙๕] พ.ศ. ๒๓๕๐.

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ