๘๖. ฉลองพระมณฑปวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ครั้นมาถึง ณ เดือน ๔ โปรดให้มีการสมโภชฉลองพระมณฑปในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งปลูกแทนหอพระมนเทียรธรรม ที่ไฟไหม้เสียแต่เมื่อปีวอก สัมฤทธิศก จุลศักราช ๑๑๕๐ นั้น โปรดให้ฉลอง เป็นการใหญ่

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ