๑๒. พระยาปังกลิมาเจ้าเมืองกำปอดแข็งเมือง

ลุปีเถาะ เบญจศก จุลศักราช ๑๑๔๕ ปี[๒๓] โปรดให้พระยาราชาเศรษฐีกลับออกไปรักษาเมืองบันทายมาศดังเก่า แล้วทรงเห็นว่าเมืองบันทายมาศเป็นเมืองหน้าศึก ใกล้กันกับแดนเมืองญวน จึงโปรดให้พระยาทัศดาออกไปช่วยราชการป้องกันเมืองด้วย ฝ่ายพระยาปังกลิมา เจ้าเมืองกำปอดรู้ข่าวว่า กรุงเทพมหานครศรีอยุธยาผลัดแผ่นดินใหม่ ก็คิดกบฏแข็งเมือง มิได้มาขึ้นเป็นข้าขอบขัณฑสีมาเหมือนแต่ก่อน พระยาราชาเศรษฐี พระยาทัศดา ก็บอกเข้ามาทราบทูล จึงดำรัสให้มีตราตอบออกไป ให้พระยาราชาเศรษฐี พระยาทัศดาคิดอ่าน จับตัวพระยาปังกลิมา จำส่งเข้ามา ณ กรุงเทพมหานคร พระยาราชาเศรษฐี พระยาทัศดา ก็ยกกองทัพจากเมืองบันทายมาศมา ณ เมืองกำปอด จับตัวพระยาปังกลิมาได้ จำส่งเข้ามาถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงดำรัสให้เอาตัวพระยาปังกลิมาไปประหารชีวิตเสีย[๒๓] พ.ศ. ๒๓๒๖

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ