๓๐. กรมหลวงอิศรสุนทรเสด็จมาอยู่พระราชวังเดิม

ในปีมะเส็ง สัปตศก นั้น สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงธิเบศรบดินทร์ประชวรพระโรคมานทะลุน ถึง ณ วันจันทร์ เดือน ๘ ทุติยาษาฒ ขึ้น ๑๒ ค่ำก็สิ้นพระชนม์ เสด็จพระราชดำเนินสรงน้ำพระศพแล้วเชิญลงโกศ โปรดให้ทำพระเมรุที่วัดแจ้งฟากพระราชวังเก่า แล้วให้เชิญพระโกศขึ้นพระยานมาศแห่เป็นกระบวนไปสู่พระเมรุให้มีการมหรสพ ๓ วัน นิมนต์พระสงฆ์สดับปกรณ์ พระราชทานผ้าไตรจีวรบริขารไทยธรรมต่าง ๆ แล้วพระราชทานเพลิง

ที่วังเจ้ากรุงธนบุรีนั้น ก็พระราชทานให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทรเสด็จลงมาอยู่

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ