๑๒๑. กรมพระราชวังหลังทิวงคต

ครั้นมา ณ เดือน ๑๐ กรมพระราชวังบวรสถานภิมุขฝ่ายหลังทรงพระประชวรพระโรค มาถึง ณ วันเสาร์ เดือนอ้าย ขึ้น ๑๐ ค่ำ เวลาบ่าย ๔ โมง ทิวงคต พระชนมายุได้ ๖๑ พรรษา ได้ทรงปฏิสังขรณ์วัดบางว้าน้อย ได้พระราชทานนามวัดอัมรินทราราม ๑ วัดเชิงเลนอีกวัด ๑ ไอ้พระราชทานนามวัดบพิตรภิมุข

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ