๘๐. เจ้าอนัมก๊กถวายต้นไม้ทองเงินครั้งที่ ๔

ครั้นมาถึง ณ เดือนอ้าย ขึ้น ๑๒ ค่ำ เจ้าอนัมก๊กได้จัดต้นไม้ทองต้นไม้เงินกับกะลำพักหนัก ๑๐ ตำลึง ขี้ผึ้งหนัก ๕ หาบ น้ำตาลทรายหนัก ๕ หาบ ให้องโบโฮ องพอกรุง คุมเข้ามาทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับว่าช้างที่พระราชทานออกไป ๒๐ ช้างนั้นได้รับไว้แล้ว

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ