๑๘. สร้างพระราชมนเทียร

ในปีเถาะเบญจศกนั้น โปรดให้ลงมือก่อกำแพง และสร้างป้อมสร้างประตูรอบพระราชวัง และลงมือสร้างพระมหาปราสาทราชมนเทียรสถานภายในพระราชวังด้วย อนึ่งโปรดให้สร้างพระอารามขึ้นในพระราชวังพระอารามหนึ่ง สำหรับเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธปฏิมากรแก้วมรกต

ส่วนพระราชวังบวรฯ นั้น สมเด็จพระอนุชาธิราชกรมพระราชวังบวรสถานมงคล ก็โปรดให้ลงมือสร้างกำแพงพระราชวัง และพระราชมนเทียรสถานภายในขึ้นในคราวเดียวกัน

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ