๙๔. เพลิงไหม้วัดพระศรีสรรเพ็ชญ์

ครั้น ณ วันศุกร์ เดือน ๔ แรม ๑๕ ค่ำ ปีระกา ตรีศก จุลศักราช ๑๑๖๓ เวลายามเศษเกิดเพลิงไหม้มณฑปวัดพระศรีสรรเพ็ชญ์ ด้วยพระสงฆ์สามเณรศิษย์วัดจุดดอกไม้เพลิงเล่น จะเป็นกรวดหรือนกบินเข้าไปติดรังนกพิราบเป็นเชื้อขึ้น ไหม้พระมณฑปจนสิ้นเหลือแต่ผนัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระอนุชาธิราช กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ได้เสด็จไปช่วยดับเพลิง แต่สมเด็จพระอนุชาธิราชทรงพระพิโรธมาก ให้ชำระเอาตัวผู้จุดดอกไม้ ได้สามเณรองค์ ๑ ชื่อวัดเป็นเจ้าของดอกไม้และจุดด้วย รับสั่งให้สึกออกจากสามเณรจะให้เอาไปประหารชีวิตเสียแต่ในเวลาค่ำวันนั้น สมเด็จพระสังฆราชถวายพระพรวิงวอนขอชีวิตไว้ ก็โปรดยกโทษพระราชทานให้ ภายหลังเติบโตขึ้นอุปสมบทแล้ว ได้ไปเป็นพระครูอยู่วัดเมืองสมุทรปราการ และดอกไม้นั้นก็ไม่ทิ้ง ทำกรวด ตะไล ไอ้ตื้อ ดีนัก พระมณฑปนั้นก็โปรดให้ทำเป็นหลังคา จัตุรมุขมิได้ทำเครื่องยอดตามเดิม

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ