๑๒๗. กรมหลวงจักรเจษฎาสิ้นพระชนม์

และในเดือน ๗ นั้น สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงจักรเจษฎาประชวร สิ้นพระชนม์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ