๙๙

๏ ฝ่ายพระเจ้าบูอ๋องวันหนึ่งเสด็จออกขุนนาง เกียงจูแหยจึงกราบทูลว่าทแกล้วทหารทั้งสองฝ่ายซึ่งล้มตายในที่รบ ดวงชีวิตมาอยู่ในห้องสินไต้เป็นอันมาก ยังมิได้คิดจัดแจงปูนบำเหน็จผู้ซึ่งกระทำความชอบ แลปรึกษาโทษผู้ซึ่งกระทำความผิดไม่ ข้าพระองค์คิดว่าจะไปหาอาจารย์ง่วนสีเทียนจุ๋น ณ เขากุนหลุนซัว เชิญให้มาช่วยจัดแจงตั้งแต่งเสีย พระองค์จะโปรดประการใด พระเจ้าบูอ๋องก็เห็นชอบด้วย จึงว่าการศึกพึ่งเสร็จลงใหม่ ๆ แผ่นดินพึ่งจะราบคาบ จะไว้ใจแก่ราชการนั้นไม่ได้ ท่านไปแล้วอย่าช้านัก จงรีบกลับมา พระเจ้าบูอ๋องตรัสดังนั้นแล้วก็เสด็จขึ้น ขุนนางทั้งปวงก็กลับไปที่อยู่ แต่เกียงจูแหยนั้นร่ายมนต์หายตัวออกจากที่เฝ้า เหาะไปเขากุนหลุนซัว ครั้นถึงเกียงจูแหยก็เข้าไปคำนับอาจารย์ง่วนสีเทียนจุ๋น ง่วนสีเทียนจุ๋นจึงถามว่า ท่านมาด้วยธุระจะจัดแจงดวงชีวิตในห้องสินไต้นั้นหรือ เรารู้อยู่แล้วเชิญท่านกลับไปเถิด อีกสามวันเราจะให้แปะเหาะตองยีกับอึ้งกี๋นเล็กซู เอาบัญชีห้องสินปังรายชื่อคนในห้องสินไต้ไปให้ ตามแต่ท่านจะจัดแจงตั้งแต่งเถิด เกียงจูแหยก็คำนับลาง่วนสีเทียนจุ๋นเหาะกลับมา ครั้นถึงเมืองไซรกี เกียงจูแหยก็เข้าไปเฝ้าพระเจ้าบูอ๋องกราบทูลว่า จะปูนบำเหน็จผู้ซึ่งกระทำความชอบที่ตาย แลจะปรึกษาโทษผู้ซึ่งกระทำความผิดที่ตาย ดวงชีวิตมารออยู่ในห้องสินไต้นั้นเป็นการใหญ่ ขอให้พระองค์เสวยแต่ผลไม้แลถั่วงาสามวันตามอย่างธรรมเนียม เกียงจูแหยทูลดังนั้นแล้วก็คำนับลามาที่อยู่ จึงจัดทหารสามพันแยกเป็นห้ากอง ใส่เสื้อแลหมวกสีต่างๆ กัน ทำธงสีเหลืองลงยันต์ห้าคันแจกให้ถือกองละคันให้บูกิดกับหลำจงกวดเป็นสารวัดสำหรับตรวจตราในห้องสินไต้นั้น สั่งให้แต่งโต๊ะเครื่องบูชาตั้งไว้ ครั้นถึงวันฤกษ์ดี เกียงจูแหยก็แต่งตัวใส่เสื้อเกราะชั้นใน เอาเสื้ออย่างดีสำหรับยศใส่ชั้นนอก ถือกระบองข้างหนึ่ง ถือธงเหลืองลงยันต์ข้างหนึ่ง แล้วพาบูกิดแลหลำจงกวดกับทหารสามพันออกจากบ้านไปยังที่ห้องสินไต้ ครั้นถึงก็ให้ทหารสามพันแยกออกเป็นห้ากองล้อมรอบห้องสินไต้ ให้หลำจงกวดกับบูกิดดูตรวจตรา แล้วเกียงจูแหยก็เข้าไปจุดธูปเทียนเผาเนื้อไม้คำนับเทวดา ผินหน้าตรงทิศเขากุนหลุนซัว คุกเข่าลงคำนับง่วนสีเทียนจุ๋นแล้วนั่งคอยอยู่ ครั้นเห็นอากาศมืดมัวเป็นพยัพลมแลเมฆหมอกได้ยินเป็นเสียงประโคม หอมเป็นกลิ่นเครื่องอบ เหลียวมาดูที่โต๊ะเครื่องบูชาเทวดาก็เห็นแปะเหาะตองยีกับอึ้งกี๋นเล็กซู เอาบัญชีห้องสินปังมาวางไว้ที่โต๊ะเครื่องบูชา แล้วคำนับลาเหาะกลับไป เกียงจูแหยมีความยินดีนัก จึงหยิบเอาบัญชีห้องสินปังส่งให้เปกก้ำผู้รักษาห้องสินไต้ แล้วให้เปกก้ำคลี่ห้องสินปังออกแขวนไว้ จะได้เรียกชื่อตามรายบัญชี เกียงจูแหยปูนบำเหน็จเปกก้ำก่อน ยกความชอบเปกก้ำว่าได้รักษาห้องสินไต้เก็บดวงชีวิตผู้ซึ่งล้มตายทั้งสองฝ่ายไว้ ให้เปกก้ำเป็นไก้ซื้อ แปลว่าเป็นเจ้าพวกปีศาจทั้งสามร้อยหกสิบห้าตำบล อยู่ที่ปักไฮ้ แปลว่าชเลเฉียงเหนือ แล้วให้เปกก้ำเรียกชื่ออึ้งเทียนฮัวตามรายบัญชีห้องสินปัง เปกก้ำร่ายมนต์โบกธงไป ดวงชีวิตอึ้งเทียนฮัวก็บังเกิดเป็นรูปกาย เข้ามาคำนับเกียงจูแหย เกียงจูแหยก็ยกความชอบอึ้งเทียนฮัวว่ามีกตัญญู มาช่วยบิดาให้รอดชีวิตจากความตายครั้งหนึ่ง แล้วสัตย์ซื่อต่อแผ่นดิน ช่วยทำศึกจนตายในที่รบ ให้เป็นเปงเลงก๋องแปลว่าเป็นเจ้าในเขาส่ำสัน อึ้งเทียนฮัวก็คำนับลาไปตามเกียงจูแหยสั่ง เกียงจูแหยเรียกชื่ออึ้งปวยฮอ ซ่องเฮกเฮ้า บุนเผ้ง ฉุ่ยเอ๋ง เจียงหยง เปกก้ำก็ร่ายมนต์โบกธงไป ดวงชีวิตทั้งห้านั้น ก็บังเกิดเป็นรูปกายเข้ามาคำนับเกียงจูแหย เกียงจูแหยก็ยกความชอบอึ้งปวยฮอว่าซื่อสัตย์ต่อแผ่นดิน ช่วยทำศึกตายในที่รบ ให้เป็นเหงาหงกซิ้วจับแปะเต๋งเต้หยก แปลว่าเป็นเจ้านรกสิบเก้าแห่ง ยกความชอบซ่องเฮกเฮ้าว่า มิได้เข้าด้วยพระเจ้าติวอ๋องผู้ผิด มัดพี่ชายมาถวายพระเจ้าบูอ๋อง แล้วช่วยทำศึกตายในที่รบ ให้เป็นลำหงักห่องสันสู่เถียนเจี้ยวเส้งใต้เต้ แปลว่าเป็นเจ้าในภูเขาห่องสันอยู่ทิศใต้ ยกความชอบบุนเผ้งฉุ่ยเอ๋งเจียงหยงว่าซื่อสัตย์ต่อแผ่นดิน ช่วยทำศึกตายในที่รบ ให้บุนเผ้งเป็นต๋งเถียนจ่งเส้งใต้เต้ แปลว่าเป็นเจ้าในภูเขาจงหงักเส้งสัน ให้ฉุ่ยเอ๋งเป็นอั่นเถียนเฮียนเส้งใต้เต้ แปลว่าเป็นเจ้าในภูเขาปักหงักเห่งสันอยู่ทิศเหนือ ให้เจียงหยงเป็นกิ่มเถียงซุ่นเซ่งใต้เต้ แปลว่าเป็นเจ้าในภูเขาไซหงักหั่วสันอยู่ทิศตะวันตก อึ้งปวยฮอซ่องเฮกเฮ้าบุนเผ้งฉุ่ยเอ๋งเจียงหยง ก็คำนับลาไปตามเกียงจูแหยตั้งแต่ง แล้วเกียงจูแหยเรียกชื่อบุนไทสือ เตงต๋งเทียนกุ๋น เตียวจัด ทองหอง สุ่นเจี๋ยง เตงหงวน ตั๋งจ๋วน หลีเต๊ก เป๊กลี้ เอี๋ยวปิน อึ้งแก๋ กิดดิบ สินหวน โทเฮงสุน เล่าพ้อ ปิดอ๋อง เตียวกั้ง อ้วนกัก สุ่นเหลียง อ๋องเปียน เตียวเจี้ยว กิมซู่ อี่เข้ง กิมก๋องเซียโบ๊ ห้ำจูเสียน เปกก้ำก็ร่ายมนต์โบกธงไป ดวงชีวิตยี่สิบห้านั้น ก็บังเกิดเป็นรูปกายมาคำนับเกียงจูแหย แต่บุนไทสือนั้นคิดแค้นเกียงจูแหยอยู่มิได้คำนับ เกียงจูแหยก็โกรธ เอากระบองตีพื้นห้องสินไต้ลง บุนไทสือก็ตกใจกลัว คุกเข่าลงคำนับเกียงจูแหย เกียงจูแหยยกความชอบ ว่าบุนไทสือเข้าด้วยพระเจ้าติวอ๋องผู้ผิดก็จริง แต่ซื่อสัตย์ต่อเจ้าของตัวจนตายในที่รบ ให้เป็นกี๋เถียนเอ๋งหงวนหลุยเสียโผฮั่วเทียนจุ๋น แปลว่าเป็นเจ้ารามสูรในเก้าชั้นฟ้า แลดวงชีวิตคนยี่สิบสี่คนนั้น ถ้าเป็นพวกติวอ๋องก็ยกกตัญญูต่อเจ้าของตัวเป็นความชอบ ถ้าเป็นพวกพระเจ้าบูอ๋องก็ยกซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินเป็นความชอบ ให้เป็นรามสูรทั้งยี่สิบสี่คน แต่ให้อยู่ในบังคับบุนไทสือ บุนไทสือกับคนทั้งนั้นก็คำนับลาไปตามเกียงจูแหยตั้งแต่ง แล้วเกียงจูแหยเรียกชื่อจูเจี๋ยว โกสีน อึ้งกุ้ยอองหองเหลาหวน เปกก้ำก็ร่ายมนต์โบกธงไป ดวงชีวิตห้าคนนั้นก็บังเกิดเป็นรูปกายเข้ามาคำนับเกียงจูแหย เกียงจูแหยก็ยกความชอบ ว่าจูเจี๋ยว โกสีน อึ้งกุ้ย อองหอง เหลาหวน ซื่อสัตย์ต่อแผ่นดิน แลมีกตัญญูต่อเจ้าของตัว ให้จูเจี๋ยวเป็นบวยฮ้วยฮ้อ แปลว่าดาวเสือหางไฟ ให้โกสีนเป็นเซ๊กฮ้วยตี๋ แปลว่าดาวหมูไฟ ให้อองหองเป็นเฮ๊กฮ้วยจั๋ว แปลว่าดาวงูไฟบิน ให้อึ้งกุ้ยเป็นซุ่ยฮ้วยเก๋า แปลว่าดาวลิงปากไฟ ให้เหลาหวนเป็นจิฮ้วยเทียนกุ๋น แปลว่าดาวฟ้ารับไฟ ดาวทั้งห้านี้เรียกว่าดาวไฟธาตุทั้งห้า เกียงจูแหยก็เรียกชื่อจิวสิ้น หลีกี๋ จูเทียนหลิน เอียวบุนหุย ตันแก๋ สุ่นถอง เปกก้ำก็ร่ายมนต์โบกธงไป ดวงชีวิตหกคนนั้นก็เกิดเป็นรูปกาย เข้ามาคำนับเกียงจูแหย เกียงจูแหยก็ยกความชอบ ว่ามีกตัญญูต่อเจ้าของตัว และซื่อสัตย์ต่อแผ่นดิน ให้จิวสิ้นเป็นตั่งหึงแห่งอุ๋นไส้เจีย แปลว่าเป็นเจ้าห่าในทิศตะวันออก ให้หลีกี๋เป็นล่ำหึงอุ๋นไส้เจีย แปลว่าเป็นเจ้าห่าในทิศตะวันตก ให้เอียวบุนหุยเป็นปักหึงแห่งอุ๋นไส้เจีย แปลว่าเป็นเจ้าห่าในทิศเหนือ ให้จูเทียนหลินเป็นล่ำหึงแห่งอุ๋นไส้เจีย แปลว่าเป็นเจ้าห่าในทิศใต้ ให้ตันแก๋เป็นขึ้งเสี่ยนใต้สู แปลว่าเป็นเจ้าห่าอยู่กลางให้สุ่นถองเป็นโห่อุ๋นโต้ซู แปลว่าเป็นเจ้าห่าทั้งห้าตำบล เกียงจูแหยก็เรียกชื่อกิมเหลงเสียงโบ๊ แลชื่อคนแต่บรรดาตั้งให้เป็นดาว เปกก้ำก็ร่ายมนต์โบกธงไป ดวงชีวิตกิมเหลงเสียงโบ๊ แลดวงชีวิตคนแต่บรรดาเกียงจูแหยจะให้ไปเกิดเป็นดาวนั้น ก็บังเกิดเป็นรูปกายเข้ามาคำนับเกียงจูแหย เกียงจูแหยจึงยกความชอบกิมเหลงเสียงโบ๊ว่า ได้ทรมานกายเรียนวิชามาช้านาน หวังว่าจะเป็นเทวดาก็หาสำเร็จคิดไม่ ต้องมาช่วยปราบปรามเสี้ยนหนามในแผ่นดินจนตายในที่รบ ตั้งให้กิมเหลงเสียงโบ๊เป็นกิมเกียดเจ้ติ้นเต้าฮู้ แปลว่าอยู่ในวิมานทองเป็นใหญ่กว่าดาวแปดหมื่นสี่พันเป็นบริวาร แล้วยกความชอบคนทั้งสองฝ่าย ถ้าเป็นพวกติวอ๋องก็ยกกตัญญูต่อเจ้าของตัวเป็นความชอบ ให้เชาฮูกิมกุ้ยกีซกเบ๋งเตียวเบ็งเป็นเต้าแฉ่ แปลว่าเป็นดาวตะวันออก ให้อึ้งเทียนหลกเลงหวนสิงจิอูเฮาเสงเทาหุ่นเผงเป็นไซ้เต้าแฉ่ แปลว่าดาวอยู่ทิศตะวันตก ให้เหลายินเกียดเตียวหลุยกีซกปุยเป็นจงเต้าแฉ่ แปลว่าดาวกลางให้กิเปกอิดเต้าเป็นจงเถียนปักกิบจี๋บี๋ใต้เต้ แปลว่าดาวสำหรับกษัตริย์ ให้เหาหลุยโกกุ้ย อีเสงสุ่นโบ๊หลุยขุนเป็นลำเต้าแฉ่ แปลว่าดาวทิศใต้ ให้อึ้งเทียนเสียง อินปีกัน อึ้งเก๋งหงวน ฮั้นเสง ฮั้นเปียน เสาจ๋วนจ๋ง หงวดสุ่น กวยสิน ตังต๋ง เป็นปักเต้าแฉ่ แปลว่าดาวทิศเหนือ ให้เตงจิวก๋งเป็นแฉเลงแฉ่ แปลว่าดาวมังกรเขียว ให้อินเส่งสิ้วเป็นแปะฮ้อแฉ่ แปลว่าดาวเสือขาว ให้แบ๊ปึงเป็นจู๋เชียกแฉ่ แปลว่าดาวมังกรแดง ให้เจ๋ขุนเป็นเหียนบู๊ แปลว่าดาวทหาร ให้สุ่นเป๊กเป็นเก๋าตี๋นแฉ่ แปลว่าดาวเถาวัลย์ ให้เตียวสันเป็นตี๋นจั๋วแฉ่ แปลว่าดาวงู ให้เจ๋ก้ายเป็นไท้เอี๋ยงแฉ่ แปลว่าดาวสว่าง ให้นางเกียงซี่มเหสีติวอ๋องเป็นไท้อี๋นแฉ่ แปลว่าดาวมืด ให้เซียงหยงเป็นหยกต๋องแฉ่ เแปลว่าดาวหยก ให้กีซกเขียนเป็นเถียนกุยแฉ่ แปลว่าดาวยศฟ้า ให้ห่วงกิมเป็นเหลงเต๊กแฉ่ แปลว่าดาวมังกรแผลงฤทธิ์ ให้ลงเกียดก๋งจู๊เป็นอั่นหล่วนแฉ่ แปลว่าดาวสีชบา ให้ติวอ๋องเถียนจู๊เป็นเกียนฮี๋แฉ่ แปลว่าดาวยินดี ให้บ๋วยเป๊กเป็นเถียนเต๊กแฉ่ แปลว่าดาวประจำฟ้า ให้แฮเจี๋ยวเป็นหงวนเต๊กแฉ่ แปลว่าดาวพระจันทร์เต็ม ให้เตียวคี้เป็นเถียนเฮกแฉ่ แปลว่าดาวฟ้าโปรด ให้กาสีภรรยาอึ้งปวยฮอเป็นเม่าตวนแฉ่ แปลว่าดาวรูปงาม ให้ตันเตงเป็นกิมฮู้แฉ่ แปลว่าดาววังทอง ให้สี่อี๋วเป็นบ๊กฮู้แฉ่ แปลว่าดาวไม้วัง ให้อีช่านเป็นจุยฮู้แฉ่ แปลว่าดาววังสมุทร ให้อองจี๋นเป็นฮ้วยฮู้แฉ่ แปลว่าดาววังไฟ ให้โทเฮงสุนเป็นโทฮู้แฉ่ แปลว่าดาววังดิน ให้นางเตงตันหยกเป็นหยกหับแฉ่แปลว่าดาวธาตุทั้งหก ให้เก๋งส่ำเอกเป็นผกซูแฉ่ แปลว่าดาวอารักษ์ ให้ใต้สี้เป็นเลกซูแฉ่ แปลว่าดาวรักษากษัตริย์ ให้กิหงเป็นเจ้าซูแฉ่ แปลว่าดาวทูลสาร ให้เต๊กหงวนเป็นโห่ซุยแฉ่ แปลว่าดาวมหาสมุทร ให้ซุยซู่เกียกเป็นหวดขุยแฉ่ แปลว่าดาวริมพระจันทร์ ให้ชีจี้นเป็นเต้กีแฉ่ แปลว่าดาวเกวียน ให้เซกเจี๋ยงแป็นเถียนซูแฉ่ แปลว่าดาวลูกฟ้า ให้เตงแชะเป็นเต้ลูแฉ่ แปลว่าดาวรถกษัตริย์ ให้บังฮอเป็นเถียนแนแฉ่แปลว่าดาวม้าสวรรค์ ให้กี๋กิมเป็นหองอี๋นแฉ่ แปลว่าดาวคุณกษัตริย์ ให้จี๋โปเป็นเถียนอี๋แฉ่ แปลว่าดาวรักษาฟ้า ให้นางอึ้งซีเป็นเต้ฮอแฉ่ แปลว่าดาวมเหสีกษัตริย์ ให้กี๋ซกเต๊กเป็นแทะเลงแฉ่ แปลว่าดาวมังกรบ้าน ให้วุยเอ๋งเป็นหกเลงแฉ่ แปลว่าดาวมังกรซุ่ม ให้ลุยไขเป็นเต๊กแนแฉ่ แปลว่าดาวม้าเหาะ ให้อุ่ยผุนเป็นอุยฮวนแฉ่ แปลว่าดาวธงเหลือง ให้เตงหลุนเป็นป้าโบ๊ยแฉ่ แปลว่าดาวหางเสือปลา ให้เตียวกุยหองเป็นดาวส่งบุนแฉ่ แปลว่าดาวประตูห่า ให้อองหลิมเป็นเตียวแคะแฉ่ แปลว่าดาวชวนแขก ให้ฮุยจ๋งเป็นเก๊าก๊าแฉ่ แปลว่าดาวหมุน ให้อิวฮุนเป็นกังจีแฉ่ แปลว่าดาวสิ้นมหาสมุทร ให้แฮจุ๋นเป็นโหลเก๋าแฉ่ แปลว่าดาวลิงโล่ ให้อองป้าเป็นเก้เตาแฉ่ แปลว่าดาวรังวัดเขต ให้กี้ซกขุนนางเป็นปวยเหลียมแฉ่ แปลว่าดาวบินสี่ ให้ซ่องเฮ่าเฮ้าเป็นดาวใต้โห่แฉ่ แปลว่าดาวพวงใหญ่ ให้อินโพ้ไป้เป็นเสียวโห่แฉ่ แปลว่าดาวพวงน้อย ให้จี๋นแก๋เป็นกวนโซะแฉ่ แปลว่าดาวบ่วงเชือก ให้เหลงอั้นกิดเป็นหลันกันแฉ่ แปลว่าดาวเขื่อน ให้ไทเปียนเป็นโพ้เถ่าแฉ่ แปลว่าดาวสยายเกศ ให้เตงสิ้วเป็นหงอกุยแฉ่ แปลว่าดาวผี ให้เตียวเสงเป็นเอียวยิมแฉ่ แปลว่าดาวแพะ ให้สุ่นอ่ำเอียมเป็นฮ่วยก่องแฉ่ แปลว่าดาวโลหิตใส ให้ปุยยี่จี๋นเป็นกั๋วหูแฉ่ แปลว่าดาวความขุนนาง ให้อึ้งเทียนฮัวเป็นโกสินแฉ่ แปลว่าดาวฤทธิ์เดียว ให้กุยของเป็นเถียนเกาแฉ่ แปลว่าดาวสุนัขสวรรค์ ให้อ๋องโจเป็นเปหูแฉ่ แปลว่าดาวเกิดไข่ ให้สุยสิ้นเป็นกุดแฉ่ แปลว่าดาวรวงกระดูก ให้กิมเหลงเป็นสีหู่แฉ่ แปลว่าดาวตายชั่ว ให้เปงจ๋งเป็นเทียนไป้แฉ่ แปลว่าดาวแพ้ฟ้า ให้แต้หลุนเป็นผู้เตียมแฉ่ แปลว่าดาวลอยจม ให้เต่งจิบเป็นใต้สัวแฉ่ แปลว่าดาวผลาญชีพ ให้หลีหยงเป็นส้วยสัวแฉ่ แปลว่าดาวผลาญขวบ ให้ซีหองเป็นส้วยแห่งแฉ่ แปลว่าดาวตั้งขวบ ให้เตียวเตี๋ยนเป็นส้วยโพ้แฉ่ แปลว่าดาวสิ้นขวบ ให้กีเซกยี่เป็นต๊กฮ่วยแฉ่ แปลว่าดาวไฟดวงเดียว ให้ม้อต๋องเป็นเฮียดยิมแฉ่ แปลว่าดาวโลหิตไหล ให้เฮาเอี๋ยงเผงเป็นบ๋วงสินแฉ่ แปลว่าดาวขวัญหาย ให้อ่องปีนเป็นหงอกโพ้แฉ่ แปลว่าดาวเคียงพระจันทร์ ให้เกี๋ยงจ๋งเฮี๋ยนเป็นอิวหอกแฉ่ แปลว่าดาวพระกาฬ ให้ตี๋ติหยงเป็นฮ่ำตีแฉ่ แปลว่าดาวเพิ่มสระ ให้ซุ่นอั๋นเป็นงวดเอียบแฉ่ แปลว่าดาวพระจันทร์ทับ ให้หลีเต๊กเป็นงวดเข่งแฉ่ แปลว่าดาวพระจันทร์ ให้โกกิเหลงเป็นเฮกสั่วแฉ่ แปลว่าดาวกำจัดมืด ให้เตียวหลุยเป็นสิกฉัวแฉ่ แปลว่าดาวฆ่าฟัน ให้อินหองเป็นเหงาก๊กแฉ่ แปลว่าดาวอาหาร ให้อึงเตงสินเป็นตือสัวแฉ่ แปลว่าดาวชิงฆ่า ให้งอฉุยเป็นเถียงเกงแฉ่ แปลว่าดาวฟันฆ่า ให้จูอี๋นเป็นเถียนโลแฉ่ แปลว่าดาวโล่ฟ้า ให้กีซกกิดเป็นเตของแฉ่ แปลว่าดาวร่างแห ให้จีซีเป็นเทียนคงแฉ่ แปลว่าดาวอากาศ ให้เตียวเต๋งเป็นหัวไปแฉ่ แปลว่าดาวบังสี ให้กีเต๊กบูเป็นจับออกแฉ่ แปลว่าดาวกระจายสิบอย่าง ให้หอแกเซียนเป็นไฉซกแฉ่ แปลว่าดาวไหม ให้โกสี้หงันเอ๋งเป็นเท่าห่วยแฉ่ แปลว่าดาวดอกยี่โถ ให้แปสีเป็นเซาซิวแฉ่ แปลว่าดาวยุงปากเหล็ก ให้ตันเบ๋งเป็นตั๋วโฮแฉ่ แปลว่าดาวก้านใหญ่ ให้อุยเอ๋งเป็นล่งเจี้ยแฉ่ แปลว่าดาวเสือปลา ให้กีมแก๋เป็นโพหมอแฉ่ แปลว่าดาวฟ่อนงา ให้เอียวเหียนเป็นกิ๋วซิวแฉ่ แปลว่าดาวทั้งเก้า ให้ถัวเกียน ถัวเจียง ถัวหยงเป็นสำฮูแฉ่ แปลว่าดาวสามประตู ให้อือไหยเป็นอินซกแฉ่ แปลว่าดาวพลั้งมืด ให้อ๋องโปเป็นเอี๋ยงเฉ่แฉ่ แปลว่าดาวพลั้งสว่าง ให้กงสุนเต๊กเป็นหยิมชักแฉ่ แปลว่าดาวสังหาร ให้อ่วนขุนเป็นสีหุยแฉ่ แปลว่าดาวสูญสี่ดวง ให้ซูสเจ๋เป็นหงอเก่งแฉ่ แปลว่าดาวโจร ให้หองเซงสิ้วเป็นเตซ่องแฉ่ แปลว่าดาวว่าง ให้ฮองยีเป็นอั่นเอี๋ยงแฉ่ แปลว่าดาวรัศมีกล้า ให้เอียเซียงเป็นเล่าแห่แฉ่ แปลว่าดาวเชื้อเชิญ ให้เตียวอุ๋ยเป็นกัวซิวแฉ่ แปลว่าดาวฤกษ์เดียว ให้เตงเตียวฉวนเป็นเทียนวุ่ยแฉ่ แปลว่าดาวห่าฟ้า ให้เตียวก๊กฉายเป็นคองบูแฉ่ แปลว่าดาวยามปลอด ให้กีซกเหลเป็นเถสินแฉ่ แปลว่าดาวครรภ์ ให้กีหงันเป็นฮกตวนแฉ่ แปลว่าดาวหัก ให้จิวเปกเป็นหวนหงินแฉ่ แปลว่าดาวกลับขน ให้ลีตี๋ปุนเป็นงกหงิมแฉ่ แปลว่าดาวซ้ำขน ให้เฮาเสงเป็นโต๋จุ๋ยแฉ่ แปลว่าดาวมืดข้าง ให้ปักเก๋งหงวนเป็นบิดบุดแฉ่ แปลว่าดาวสูญ​ ให้เอียวอ๋องเป็นสวยเอียบแฉ่ แปลว่าดาวขอบทับ ให้อีจงเปกเป็นพั่วชุยแฉ่ แปลว่าดาวแหลก ในดาวยี่สิบแปดดวงนั้น ให้เปกหลิมเป็นกักบกเหา แปลว่าดาวข้างไม้ ให้เอียวสิ้นเป็นบอกเตาหุ้น แปลว่าดาววัดไม้ ให้หลีหยงเป็นขุยบกหลวง แปลว่าดาวธาตุไม้ ให้ซิ้มแก๋เป็นเจ๋บอกอี๋ แปลว่าดาวบ่อน้ำ ให้กี๋เอ๋งเป็นหวูกีมหวู แปลว่าดาวโค ให้เตียวเปกโก๋เป็นกุยกีมเอี๋ยว แปลว่าดาวผีแพะทอง ให้เตียวหยงเป็นหลุยกีมเก๊า แปลว่าดาวสุนัขทอง ให้คีโต้ถองเป็นค้วงกีมเหลง แปลว่าดาวมังกรทอง ให้แต้หงวนเป็นนี้สู้ฮู่ แปลว่าดาวธาตุดิน ให้ซ่องแก๋เป็นอุ้ยท้อฉี แปลว่าดาวธาตุดิน ให้งอขุนเป็นหลิวสู้เจี๋ยง แปลว่าดาวธาตุไม้ ให้โกเปงเป็นซี่ธอหลก แปลว่าดาวธาตุดิน ให้คีเก๋งเป็นแชหยิดแบ้ แปลว่าดาววันม้า ให้อึ่งฉองเป็นงังหยิดแก๋ แปลว่าดาววันไก่ ให้จี๋วโป๊เป็นฮือหยิดขื้อ แปลว่าดาววันหนู ให้เอี๋ยวกองเปกเป็นปังหยิดท่อ แปลว่าดาววันกระต่าย ให้กีมสินเอี๋ยงเป็นปิดหงวนอ๋อ แปลว่าดาวพระจันทร์มัว ให้เก๋าไทอิดเป็นงุยหงวดเอี้ยน แปลว่าดาวนกแอ่น ให้โซหงวนเป็นสิมหงวดไหล แปลว่าดาวข้างพระจันทร์ ให้อุ๋ยเตงเป็นเตี๋ยวหงวดหลก แปลว่าดาวเนื้อสามสิบหกดวง ให้โกเหงเป็นเถียนขุนแฉ่ แปลว่าดาวประจำฟ้า ให้อึ้งจี๋นเป็นเทียนจี๋แฉ่ แปลว่าดาวกึ่งฟ้า ให้กี๋เบ๋งเป็นเถียนหวดแฉ่ แปลว่าดาวฟ้ากว้าง ให้เอียวก๋งเฮาเป็นเถียนเอี๋ยงแฉ่ แปลว่าดาวทหารฟ้า ให้ซีเจ้งเป็นเถียนหยงแฉ่ แปลว่าดาวสีฟ้า ให้ซุ่นเอ๊กเป็นเถียนเบ๋งแฉ่ แปลว่าดาวฟ้ากล้า ให้ขุยเปาเป็นเถียนอุ๋ยแฉ่ แปลว่าดาวเดชฟ้า ให้จูงี่เป็นเถียนเอ๋งแฉ่ แปลว่าดาวกล้าฤทธิ์ ให้ตันขำเป็นเถียนกุ้ยแฉ่ แปลว่าดาวจำเริญฟ้า ให้เลเสียนเป็นเถียนฮูแฉ่ แปลว่าดาวมีทรัพย์ ให้ปึงโปเป็นเที่ยวมัวแฉ่ แปลว่าดาวโปรย ให้ต่ำซิวเป็นเถียนดิบแฉ่ แปลว่าดาวฟ้าคราง ให้ดีหองหยินเป็นเถียนเสียงแฉ่ แปลว่าดาวตำหนิ ให้อ๋องเหลงบอเป็นเถียนอำแฉ่ แปลว่าดาวมืดฟ้า ให้เตงหยกเป็นเทียนเถียนแฉ่ แปลว่าดาวตั้ง ให้กีสิ้นเป็นเถียนเหมงแฉ่ แปลว่าดาวสว่าง ให้ฉีเจ๋งโตเป็นเถียนอิ้วแฉ่ แปลว่าดาวฟ้าโปรด ให้เตียวถองเป็นเทียนคองแฉ่ แปลว่าดาวอากาศ ให้หงอซกเป็นเทียนซกแฉ่ แปลว่าดาวรีบเร็ว ให้หลีจูตับเป็นเทียนอี้แฉ่ แปลว่าดาวประหลาด ให้หยิมไหลเพ่งเป็นเทียนซิ้วแฉ่ แปลว่าดาวเคราะห์ร้าย ให้เจ๋งเฉงเป็นเทียนมีแฉ่ แปลว่าดาวกระหยิบ ให้เสี้ยนเปกเจี๋ยวเป็นเทียนติ้วแฉ่ แปลว่าดาวตรวจ ให้โก๋โคเป็นเทียนเท้อแฉ่ แปลว่าดาวถอย ให้เซกเสงเป็นเทียนชือแฉ่ แปลว่าดาวอายุ ให้อ๋องฮอเป็นเทียนเกียมแฉ่ แปลว่าดาวกระบือ ให้ผวดต้องเป็นเทียนเกงแฉ่ แปลว่าดาวเรือง ให้เอียวก๋องเป็นเทียนจวยแฉ่ แปลว่าดาวโทษ ให้ต๋องเทียนเจ้งเป็นเทียนซุยแฉ่ แปลว่าดาวเสีย ให้สินสีเป็นเทียนไปแฉ่ แปลว่าดาวแพ้ ให้บุนเกียดเป็นเทียนหันแฉ่ แปลว่าดาวน้อย ให้เตียวจีหยงเป็นเทียนฮุ่ยแฉ่ แปลว่าดาวสติ ให้ปิดเต็กเป็นเทียนโป้แฉ่ แปลว่าดาวฟ้าลั่น ให้เหล่าตักเป็นเทียนคกแฉ่ แปลว่าดาวร้อง ให้เต๋งสำเอ๊กเป็นเทียนเคาแฉ่ แปลว่าดาวฉลาก ดาวเจ็ดสิบสองแห่ง ให้ตันจีกิ๋นเป็นเต้กุยแฉ่ แปลว่าดาวจำเริญ ให้อึ้งวันเจ้เป็นเต้ซัวแฉ่ แปลว่าดาวฤทธิ์ ให้แก๋เสงเป็นเต้หยงแฉ่ แปลว่าดาวกำลัง ให้อูเปกเอียมเป็นเต้เกียดแฉ่ แปลว่าดาวขยัน ให้โลซิวเต๊กเป็นเต้หยงแฉ่ แปลว่าดาวมีฤทธิ์ ให้ซู่เสงเป็นเต้อุ้นแฉ่ แปลว่าดาวสง่า ให้ซุ่นเสียงเป็นเต้เองแฉ่ แปลว่าดาวมีเดช ให้อ๋องเปงเป็นเต้กี๋แฉ่ แปลว่าดาวประหลาด ให้เปกอิวฮ่วนเป็นเต้เบ๋งแฉ่ แปลว่าดาวขันแข็ง ให้เกกโก๋เป็นเต้บุนแฉ่ แปลว่าดาวสุภาพ ให้โหลแกะเป็นเต้เจียแฉ่ แปลว่าดาวทรงดี ให้ซุยเป็นเต้เกียดแฉ่ แปลว่าดาวขวด ให้เหลาหองเป็นเต้หับแฉ่ แปลว่าดาวเข้าที่ ให้แอเสียงเป็นเต้เกียงแฉ่ แปลว่าดาวที่กล้า ให้ฮุ่นเป็นเต้อันแฉ่ แปลว่าดาวที่มืด ให้เหลงเป็นเต้เตกแฉ่ แปลว่าดาวเกวียนนี่ ให้โหลจี๋เป็นเต้หอยแฉ่ แปลว่าดาวพิภพ ให้อึ้งเบ๋งเป็นเต้โจ๋แฉ่ แปลว่าดาวที่ขวา ให้เตียวคี้เป็นเต้อิวแฉ่ แปลว่าดาวที่ซ้าย ให้กัวะกี๋เป็นเต้เหลงแฉ่ แปลว่าดาวศักดิ์สิทธิ์ ให้กิมฮูโตเป็นเต้ชิวแฉ่ แปลว่าดาวที่สัจ ให้ตันหงวนเป็นเต้บีแฉ่ แปลว่าดาวที่ย้วย ให้ดีขุนเป็นเต้ฮุยแฉ่ แปลว่าดาวปัญญา ให้สองเสงโตเป็นเต้โบแฉ่ แปลว่าดาวที่สะอาด ให้จิวแก๋เป็นเต้เอียนแฉ่ แปลว่าดาวกะนั้น ให้เจก๋องเป็นเต้เซียงแฉ่ แปลว่าดาวกระจะ ให้ซกจือหงวนเป็นเต้ของแฉ่ แปลว่าดาวกระเจิง ให้เอียบสินเป็นเต้หุยแฉ่ แปลว่าดาวที่ขึ้น ให้ฮูจ๋งเป็นเต้เหลาแฉ่ แปลว่าดาวที่วิ่ง ให้กีเชียงเป็นเต้เคาแฉ่ แปลว่าดาวประกาศ ให้ปิงกิดเป็นเต้เขงแฉ่ แปลว่าดาวที่เพียง ให้คิดเป็นเต้จี๋แฉ่ แปลว่าดาวที่รุก ให้วันหวันเป็นเต้เชอแฉ่ แปลว่าดาวที่ถอย ให้โต๊ะก๋องเป็นเต้หมัวแฉ่ แปลว่าดาวที่เต็ม ให้บังเสงเป็นเต้ต้วยแฉ่ แปลว่าดาวที่หน่วง ให้เอียงกิมสิ้วเป็นเต้จิวแฉ่ แปลว่าดาวที่ส่อง ให้เหงสั่นเอ๊กเป็นเต้อุ๋นแฉ่ แปลว่าดาวสุ้ม ให้อี๋ตี๋เป็นเต้อีแฉ่ แปลว่าดาววิปริต ให้ตองจี๋นเป็นเต้กีแฉ่ แปลว่าดาวธรรมเนียมที่ ให้ออนเตงเปกเป็นเต้จุนแฉ่ แปลว่าดาวที่แหลม ให้อองเสียงเป็นเต้ลกแฉ่ แปลว่าดาวที่สนุก ให้ฮุนเหงียมเป็นเต้เฉียบแฉ่ แปลว่าดาวที่รีบ ให้เกงส่ำจ๋วนเป็นเต้ซกแฉ่ แปลว่าดาวที่เร็ว ให้เกียงต๋องเป็นเต้ตินแฉ่ แปลว่าดาวตำแหน่งที่ ให้ขงเทืองเตี๋ยวเป็นเต้กีแฉ่ แปลว่าดาวคำรพ ให้กิ๋อิวเป็นเต้หมอแฉ่ แปลว่าดาวที่โม่ ให้หองเจ๋งเป็นเต้เอียวแฉ่ แปลว่าดาวปีศาจ ให้ตวนเฉงเป็นเต้อิวแฉ่ แปลว่าดาววิญญาณ​ ให้หมุยโต้เจ๋งเป็นเต้หกแฉ่ แปลว่าดาวซ้ำที่ ให้จี๋วสิ้มเป็นเต้ปิแฉ่ แปลว่าดาวที่หลีก ให้เสียวเตียวเป็นเต้เบงแฉ่ แปลว่าดาวที่ใต้อากาศ ให้หงอซือหยกเป็นเต้ก่อแฉ่ แปลว่าดาวแม่หม้าย ให้ช่องหยกเป็นเต้จวนแฉ่ แปลว่าดาวที่พร้อม ให้ไซก๋องเป็นเต้ตวนแฉ่ แปลว่าดาวที่ขัน ให้คำฮอเป็นเต้กักแฉ่ แปลว่าดาวที่เหลี่ยม ให้ซองหลกเป็นเต้อิมแฉ่ แปลว่าดาวที่หก ให้กอนปินเป็นเต้จ๋องแฉ่ แปลว่าดาวที่ไว้ ให้เลงเสงเป็นเต้เบงแฉ่ แปลว่าดาวเสมอ ให้องฮอเป็นเต้ซู่มแฉ่ แปลว่าดาวชำรุด ให้ขงโต้เหลงเป็นเต้โลแฉ่ แปลว่าดาวที่ทาส ให้เตียวฮวนเป็นเต้ฉักแฉ่ แปลว่าดาวพิจารณา ให้กี๋สิ้นเป็นเต้ออกแฉ่ แปลว่าดาวที่ร้าย ให้นีสันเป็นเต้ฮุ่ยแฉ่ แปลว่าดาวที่ขวัญ ให้ตอยหองเป็นเต้เสี้ยวแฉ่ แปลว่าดาวที่นับ ให้เจียวเหลงเป็นเต้อิมแฉ่ แปลว่าดาวที่เงามืด ให้จี๋นเสียงเป็นเต้เตงแฉ่ แปลว่าดาวที่โทษ ให้บูหินก๋งเป็นเต้จองแฉ่ แปลว่าดาวนีมั้น ให้หวนปินเป็นเต้ซีแฉ่ แปลว่าดาวที่โลก ให้เอียบแก๋งเฉงเป็นเต้เกียดแฉ่ แปลว่าดาวที่แข็ง ให้เอียวหัวเป็นเต้โห่แฉ่ แปลว่าดาวที่สูญ ให้สุนกิดเป็นเต้ฉัดแฉ่ แปลว่าดาวโจร ให้ตันบังแก๋เป็นเต้เกาแฉ่ แปลว่าดาวสุนัข ดาวเก้าที่นั่นคือจงเองบิงหนึ่ง โกซูเบงหนึ่ง หันเผงหนึ่ง หลีเจหนึ่ง จองหองหนึ่ง เลากิมหนึ่ง อองจูหนึ่ง พวนกิวหงวนหนึ่ง ลิสำเอกหนึ่ง ดาวเก้าดวงนี้อยู่เฉียงเหนือ ให้เล่าเหียงเป็นจุยเตกแฉ่ แปลว่าดาวบุนน้ำ ให้เอียวจี๋นเป็นกิจุ๋ยป้า แปลว่าดาวเสือปลาน้ำ ให้บังกิดเฉงเป็นเปียจุยหลุย แปลว่าดาวล่อน้ำ ให้ซุนเชียงเป็นฉำจุยอ๋วน แปลว่าดาวชะนีน้ำ ให้อ้อโตหงวนเป็นจินจุยอี๋น แปลว่าดาวจัดน้ำ แต่บรรดาดวงจิตที่จะไปบังเกิดเป็นดาวนัน ก็คำนับลาไปตามเกียงจูแหยตั้งแต่ง เกียงจูแหยจึงเรียกอินเฮาเอียวหยิม เปกก้ำก็ร่ายมนต์โบกธงไป ดวงจิตอินเฮาเอียวหยิม ก็บังเกิดเป็นรูปกาย มาคำนับเกียงจูแหย เกียงจูแหยจึงยกความชอบว่าอินเฮาเป็นบุตรติวอ๋องก็จริง แต่มิได้เข้าด้วยบิดาผู้ผิด มีใจกตัญญูต่อมารดา ขณะเมื่อติวอ๋องให้ควักจักขุมารดา อินเฮาเวทนานัก จะเข้าช่วยมารดาจนติวอ๋องให้ฆ่าเสีย เอียวหยิมมีใจสัตย์ซื่อต่อแผ่นดิน กราบทูลทัดทานจนติวอ๋องควักจักขุเสีย จึงให้อินเฮากับเอียวหยิมเป็นเทวดารักษาปีเดือน เกียงจูแหยเรียกชื่อเตียวเบ๋ง เอียวเอ๊ก หันต๊กเหลง สิวอวดฮอ ปึงเปก ปึงเสียง กีเปง อึงเสียงกิด จิ๋วเต๋ง เลาหอง อองหม่อ เอียวสิน โกเหลเกียน หลีเห่งป้า เปกก้ำร่ายมนต์โบกธงไป ดวงจิตทั้งนั้นก็บังเกิดเป็นรูปกาย เข้ามาคำนับเกียงจูแหย เกียงจูแหยก็ยกเอาความสัตย์ซื่อต่อแผ่นดินเป็นความชอบ ให้เตียวเบ๋งเป็นยิดอีวสิน แปลว่าเป็นเจ้ารักษาวัน ให้เอียวเอ๊กเป็นแม่อิวสิน แปลว่าเป็นเจ้ารักษาคืน ให้หันเต๊กเหลงเป็นเจ๋งหกสิ้น แปลว่าเป็นเจ้าเพิ่มบุญ ​ให้สิวออกฮอเป็นคันหกสิน แปลว่าเจ้าการบุญ ให้ปึงเปกเป็นเฮียนโตสิน แปลว่าเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ให้ปึงเสียงเป็นคุยล่อสิน แปลว่าเป็นเจ้ารักษาทาง ให้กี๋เบ๋งเป็นติดหมีสิน แปลว่าเป็นเจ้าขวบปี ให้อึ้งเสียงอิดเป็นติดหงวนสิน แปลว่าเป็นเจ้าขวบเดือน ให้จิ๋วเต๋งเป็นเต้หยิดสิน แปลว่าเป็นเจ้ารักษาโมงกลางคืน ให้เล่าหองเป็นตี่สี่สิน แปลว่าเป็นเจ้ารักษาทุ่มยามกลางคืน จึงยกความชอบอ๋องหม่อเอียวสินโกเหลเกียนหลีเหงป้า ว่าได้ทรมานกายเรียนวิชามาช้านาน แต่ใจเบาเข้าด้วยติวอ๋องผู้ผิดจนตัวตาย ยกแต่ที่ได้เรียนวิชาทรมานกายเป็นความชอบ ให้เป็นที่ตินลิวเลง เสียวโปเตียนซี่เซ่งใต้วันช่วย แปลว่าสำหรับรักษาพระที่นั่ง พระอิศวรทั้งสี่ทิศ ดวงจิตซึ่งบังเกิดเป็นรูปกายนั้น ก็คำนับลาไปตามเกียงจูแหยตั้งแต่ง เกียงจูแหยจึงให้เปกก้ำเรียกดวงจิตกองเบ๋งกับพรรคพวกขึ้นมา เตียวกองเบ๋งก็พาพวกพ้องเข้าไปคำนับเกียงจูแหย เกียงจูแหยจึงว่าตัวได้เรียนวิชามาช้านาน จวนจะเป็นเทวดาอยู่แล้ว หากตัวลุอำนาจแก่โทโสมารบจนตายในกลางศึก เมื่อมิได้เป็นเทวดาสมคิดแล้ว บัดนี้เราจะให้ตัวชื่อเหลงเหาเหียนถันจี๋นกุ๋น ไทเสียวเสงชื่อเจียวโปเทียนจุ๋น ให้โจโปชื่อลับตินเทียนจุ๋น ให้เตียวอิวเบ๋งชื่อเจียวจายสุเจีย ให้เอียวหนีอ๊กชื่อลิชีเสียนล่อ ทั้งห้าคนสำหรับรักษาของวิเศษ ซึ่งเกิดในแผ่นดิน กับผู้ใดทำความดีก็ให้ช่วยทำนุบำรุง ผู้ที่ทำความชั่วก็ให้ทำโทษ เตียวกองเบ๋งกับพวกห้าคนก็ลาไป เปกก้ำก็เรียกมอเลเฉกับน้องชายทั้งสามคนขึ้นมาคำนับเกียงจูแหย เกียงจูแหยจึงว่าตัวทั้งสี่คนถือว่ามีอาวุธวิเศษ บังอาจล่วงคำเทพยดาผู้ใหญ่จึงเสียชีวิต แต่ตัวมีใจสัตย์ซื่อเป็นความชอบ เราจะให้ตัวกับน้องทั้งสามเป็นอารักษ์ แลตัวมอเลเฉนั้นชื่อเจงต๋งเทียนอ๋อง สำหรับบันดาลลมให้พัดต้องตามฤดู มอเลหองเป็นเทพารักษ์ ชื่อก๋งบกเทียนอ๋อง เป็นพนักงานไฟ มอเลไฮชื่อโตบุ๋นเทียนอ๋องพนักงานน้ำแลฝนให้ตกตามฤดู มอเลซิวชื่อไทก๊กเทียนอ๋องสำหรับรักษาพื้นแผ่นดิน เทพารักษ์ทั้งสี่ก็ลาไป เปกก้ำก็เรียกแต้หลุนเข้ามา เกียงจูแหยจึงว่าท่านรู้จักผู้มีบุญ จึงมาอาสาพระเจ้าบูอ๋องมีความชอบหลายครั้ง ยังหาได้ปูนบำเหน็จไม่พอตัวตายเสีย ตันกิ๋เล่าก็ซื่อสัตย์ต่อติวอ๋องจนตัวตาย เราจะให้ท่านทั้งสองชื่อสอนบอเกาหอโปหอหอกโป เป็นเทพารักษ์อยู่ ณ เขาเสเต๊กสัวหมึ่ง แปลว่าเฝ้าประตูวัดข้างทิศใต้ อารักษ์ทั้งสองก็ไปตามสั่ง เปกก้ำจึงเรียกชื่ออือหอหลงกับบุตรทั้งสี่ขึ้นมา เกียงจูแหยจึงว่า ตัวกับบุตรทั้งห้าคนกตัญญูต่อติวอ๋อง จนตายอยู่กับหน้าที่เชิงเทินเป็นความดีในแผ่นดิน ให้อือหอหลงผู้บิดาเป็นนายห่าธเพิศ ชื่อเฝดหองวนกุ๋น นางกิมสี้เป็นภรรยา ชื่อออยป่องเสงโปหงวนกุ๋น ให้ไปอยู่กับอือหอหลงผู้ผัว อู๊ตักบุตรที่หนึ่ง ชื่อตังหึง แปลว่าเป็นนายห่าทิศตะวันออก อู๊เทียวบุตรที่สองชื่อเสหึงจูตาเจียสิน แปลว่าเป็นนายห่าทิศตะวันตก อู๊ก๋องบุตรที่สามชื่อลำหึงจูตาเจียสิน แปลว่าเป็นนายห่าอยู่ทิศใต้ อู๊เลียมบุตรที่สี่ชื่อปักหึงจูเตาเจียสิน แปลว่าเป็นนายห่าข้างทิศเหนือ อู๊เต๊กบุตรที่ห้าชื่อต๋งเอียงจูเตาเจียสิน แปลว่าเป็นนายห่าอยู่กลางทิศทั้งสี่ แต่ให้อยู่ในบังคับบิดาอิหอหลงซึ่งเป็นเผกหงวนกุ๋น ก็คำนับลาเกียงจูแหยพาภรรยาบุตรทั้งห้าคนรีบไปตามบังคับ เปกก้ำเรียกนางอุนเสียว นางเกงเสียว นางเพ๊กเสียวจิ้นมา เกียงจูแหยจึงว่าตัวเรียนวิชารักษาศีลมาช้านานแต่ครั้งเทียนหองหยินฮองเต้หอง แลตัวละความดีเสีย มาเข้าด้วยติวอ๋องผู้ทำผิด ถึงตัวตายก็ไม่สิ้นโทษ จงไปเป็นเทพารักษ์ชื่อฮุนเสียวนิวหนิว เกงเสียวนิวหนิว เพกเสียวนิวหนิว สำเสียนเกา แปลว่าสำหรับผู้จะมาเกิด แล้วให้นางทั้งสามเอาถังนั้นสูบ ให้ผู้นั้นลืมชาติแต่หนหลังเสีย นางทั้งสามก็ลาไป เปกก้ำจึงเรียกซินกงป้าขึ้นมาเกียงจูแหยจึงว่าตัวเป็นคนชั่ว เที่ยวยุยงเทวดามนุษย์ทั้งปวงแล้วแพ้กับคำสาบานจำจะให้ไปตามโทษ ชื่อฮุนซุยเจียงกุ๋นแปลว่าเป็นเทพารักษ์อยู่ที่สะดือทะเล สำหรับคอยดูพระอาทิตย์แต่แรกขึ้นมาจนตก ซินกงป้าก็ลาไป เกียงจูแหยครั้นตั้งแต่งผู้มีความชอบแลความผิด ให้มีชื่อเสียงไปอยู่ตามตำแหน่งทั้งสามร้อยหกสิบสามตามตำรับห้องสินปัง ง่วนสีเทียนจุ๋นเสร็จแล้ว เมฆหมอกที่ตั้งบังดวงพระอาทิตย์ ก็ทำลายเลิกไปสิ้น พระอาทิตย์ก็แจ่มดวงในอากาศ เกียงจูแหยก็ลงจากไต๋มาที่พัก ณ เชิงเขาเมืองไซรกี แล้วให้หลำจงกวดรีบไปหาขุนนาง แลทหารซึ่งอยู่ในเมืองไซรกีออกมาพร้อม เกียงจูแหยก็แต่งตัวถือกระบอง ขึ้นไปบนห้องสินไต้ จึงให้เอาตัวอุยเหลียมออกหลายเข้ามา แล้วว่าพระเจ้าติวอ๋องชุบเลี้ยงตัวก็ถึงขนาด ตัวก็มิได้กตัญญูเพ็ดทูลยุยงให้พระเจ้าติวอ๋องทำการทุจริตต่าง ๆ จนแผ่นดินได้ความเดือดร้อน ครั้นพระเจ้าติวอ๋องสิ้นพระชนม์แล้ว ซ้ำลักเอาตราสำหรับพระมหากษัตริย์มาเป็นของกำนัลอีกเล่า ครั้นจะเลี้ยงตัวทั้งสองไว้ ตัวก็จะเข้าใจว่าทำความชั่วกลับเป็นความชอบสืบไปเมื่อหน้า ก็จะทำกับพระเจ้าบูอ๋องเหมือนเคยทำกับพระเจ้าติวอ๋อง แล้วให้ทหารเอาตัวอุยเหลียมออกหลายไปตัดศีรษะเสีย เปกก้ำก็โบกธงเรียกดวงจิตอุยเหลียมออกหลาย ก็เป็นรูปร่างเหมือนหนึ่งยังไม่ตายเข้าไปคุกเข่าคำนับอยู่ตรงหน้าเกียงจูแหย เกียงจูแหยจึงว่าตัวทั้งสองชั่วช้านัก ให้อุยเหลียมเป็นเปงเสียว ให้ออกหลายเป็นออนชุ้ย แปลว่าเป็นเทพารักษ์สำหรับวันไม่ดีคนละวัน แลวันทั้งสองนั้นห้ามการมงคลทั้งปวง บรรดาจีนยังถืออยู่จนทุกวันนี้ เทพารักษ์ทั้งสองก็ลาไป เกียงจูแหยก็พาขุนนางทั้งปวงกลับเข้ามาเมืองไซรกี ครั้นเวลารุ่งเช้าก็เข้าไปเฝ้าพระเจ้าบูอ๋อง เจ้าพนักงานจึงร้องประกาศแก่ขุนนางทั้งปวงว่าผู้ใดมีข้อความก็ให้เร่งกราบทูล จวนเวลาจะเสด็จขึ้น เกียงจูแหยจึงทูลว่าแผ่นดินก็ราบคาบแล้ว จะขอปูนบำเหน็จผู้ซึ่งมีความชอบ พระเจ้าบูอ๋องจึงตรัสว่าก็คิดอยู่ แต่เห็นว่าท่านไปตั้งแต่งวิญญาณอยู่ ณ​ ห้องสินไต้ บัดนี้การในห้องสินไต้ก็เสร็จแล้ว จำจะจัดแจงปูนบำเหน็จทแกล้วทหารทั้งปวงตามความชอบ

สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ