๘๓

๏ ฝ่ายฮอหุนเซียนหนวดยาวหน้าดำใส่เสื้อน้ำเงินยืนอยู่หน้าค่ายเห็นเซียเจงจู๊ถือกระบี่เข้ามา ก็รำกระบี่เข้ามารบกันได้สามสิบเพลงแล้ว ฮอหุนเซียนชักเอากระบองที่เอวตีถูกเซียเจงจู๊ซวนไป ก๋งเสงจู๊เห็นก็ถือกระบี่วิ่งเข้ารบสกัดฮอหุนเซียนไว้ ฮอหุนเซียนเอากระบองตีถูกก๋งเสงจู๊ล้มถลาหนีไป ฮอหุนเซียนก็ตามใกล้เข้ามา จุ้นเถโตหยินสกัดหน้าฮอหุนเซียนไว้ แล้วว่ากล่าวสั่งสอนเป็นที่อาจารย์ ฮอหุนเซียนโกรธเอากระบองขว้างเอาจุ้นเถโตหยินโดดไปเสียจากที่ แล้วเรียกให้ศิษย์เอากิ่งไม้มา โยนขึ้นไปบนอากาศไม้นั้นกลับเอาปลายลง เข้าพัดพันตัวฮอหุนเซียนไว้ได้ จุ้นเถโตหยินจึงว่าเพศตัวอย่างไรเร่งแปลงออกเสีย ฮอหุนเซียนมีความเจ็บเป็นสาหัส ก็แปลงเพศออกเป็นปลาโลมาศีรษะเป็นมังกร จุ้นเถโตหยินก็ให้ตองจูผู้ศิษย์ไปเย้ยท่องเทียนก๋าจู๊ ท่องเทียนก๋าจู๊เห็นก็มีความโกรธเป็นอันมาก ให้หยงเสียวเซียนออกมารบ หยงเสียวเซียนถือกระบี่ทำเพลงออกมาแล้วร้องว่าผู้ใดมีฝีมือเร่งออกมาสู้กันกับเรา ง่วนสีเทียนจุ๋นหยิบเอาธงส่งให้บุนซูก๋งฮวดเทียนจุ๋น ว่าท่านจงเร่งไปทำลายค่ายไทเต๊กติ้นเสีย บุนซูก๋งฮวดเทียนจุ๋นรับธงจากอาจารย์ถือกระบี่เดินออกมา หยงเสียวเซียนร้องตวาดแล้วเอากระบี่ฟันบุนซูก๋งฮวดเทียนจุ๋น บุนซูก๋งฮวดเทียนจุ๋นเอากระบี่รับไว้รบกันเป็นหลายเพลง หยงเสียวเซียนหนีเข้าค่ายแล้วอ่านมนต์ เป็นกำแพงเหล็กมีอาวุธล้อมอยู่ บุนซูก๋งฮวดเทียนจุ๋นเอาธงโบกขึ้น กำแพงเหล็กหายไปค่ายไทเต๊กติ้นทำลายลง หยงเสียวเซียนสิ้นความรู้คิดจะหนี บุนซูก๋งฮวดเทียนจุ๋นเสกเชือกทิ้งไป มัดเอาตัวหยงเสียวเซียนไป ณ ศาลเทวดา แล้วก็แจ้งกับง่วนสีเทียนจุ๋นว่า ตีค่ายไทเต๊กติ้นเสร็จแล้ว ง่วนสีเทียนจุ๋นให้ลำเก๊กเซงอ๋องอ่านมนต์เป่าไป หยงเสียวเซียนกลับเข้าเพศเดิมเป็นสิงโตขนเขียว ง่วนสีเทียนจุ๋นให้บุนซูก๋งฮวดเทียนจุ๋น เขียนป้ายชื่อหยงเสียวเซียนผูกคอไว้ แล้วให้ขี่ไปเย้ยที่หน้าค่าย ท่องเทียนกาจู๋มีความโกรธเป็นอันมาก จึงว่าตัวดีแล้วจะตีค่ายเสียงงีติ้นเราได้หรือไม่ ง่วนสีเทียนจุ๋นได้ยินดังนั้น จึงว่ากับภ้อเหยียนจินหยินว่า ท่านไปตีค่ายเสียงงีติ้นเสีย แล้วส่งยันต์ไทเต๊กอิ๋นให้ภ้อเหียนจินหยินรับยันต์จากอาจารย์ ถือกระบี่เดินตรงเข้าไป เลงแงเซียนหยินอยู่หน้าค่ายเห็นดังนั้น ถือกระบี่สองมือออกรบกับภ้อเหียนจินหยินได้สองสามเพลงก็หนีกลับเข้าค่าย ภ้อเหียนจินหยินก็ตามเข้าไปเอายันต์ทิ้งเป็นเชือกมัดเอาเลงแงเซียนหยินไปให้กับโลจู๋ โลจู๋จึงให้ลำเก๊กเซงอ๋อง เอาสำโปหยกยูอี๋ตีเลงแงเซียนหยินลงสามที ก็กลายเป็นช้างเผือกตามเพศเดิม เขียนป้ายชื่อเลงแงเซียนหยินผูกคอไว้ ให้ภ้อเหียนจินหยินขี่ม้าเย้ย ท่องเทียนกาจู๋อยู่หน้าบ้านเสี้ยนติ้น แลไปข้างซ้ายเห็นสิงโตแลข้างขวาเห็นช้างเผือก ก็ได้ความอัปยศกับศิษย์ทั้งปวง ก็ยิ่งมีความโกรธเป็นกำลัง ให้กิ๋มกวางเซียนตั้งค่ายกลสิสุชังติ้นขึ้นใหม่ ง่วนสีเทียนจุ๋นเห็นดังนั้นก็สั่งผังโตหยินให้เอาของวิเศษหยกยูอิ๋ ไปทำลายค่ายสิสุชังติ้นเสีย ผังโตหยินก็ถือกระบี่เดินไปหน้าค่าย กิ๋มกวางเซียนเห็นถือกระบี่ออกมารบกับผังโตหยินได้สามเพลง กิ๋มกวางเซียนหนีเข้าในค่ายสิสุชังติ้น ผังโตหยินตามเข้าไป แล้วจำแลงตัวเป็นสามศีรษะหกมือ กิ๋มกวางเซียนเห็นก็ตกใจกลัวจะหนีไป ผังโตหยินก็ให้กิมเหลงเสียงโบ๊สูผู้วิเศษ เอาสำโปหยกยูอิ๋ไปตีถูกกิ๋มกวางเซียนล้มลงจับเอาตัวมา ณ ศาล ง่วนสีเทียนจุ๋นก็ให้กิมเหลงเสียงโบ๊สู เอาของวิเศษตีกิ๋มกวางเซียนล้มลง ก็กลายเป็นสิงโตเหลืองตามเพศเดิม ง่วนสีเทียนจุ๋นก็สั่งให้ผังโตหยินเขียนป้ายชื่อกิ๋มกวางเซียนแขวนคอไว้ แล้วให้ขี่ไปเย้ยท่องเทียนก๋าจู๊ ท่องเทียนก๋าจู๊เห็นดังนั้นก็มีความแค้นใจนัก ก็ถือกระบี่จะมารบผังโตหยิน กิมเหลงเสียงโบ๊วิ่งตามออกมาร้องว่า ข้าพเจ้าจะช่วยจับก๋งเสงจู๊แก้แค้นให้จงได้ กีหลิวสุนกับโลจู๋ง่วนสีเทียนจุ๋น แลเห็นกิมเหลงเสียงโบ๊มีรูปอันพิกลก็หัวเราะ กิมเหลงเสียงโบ๊โกรธก็ถือกระบี่ตรงเข้ามารบกับกีหลิวสุนได้สี่ห้าเพลง ก็เอาแก้วชื่อยิกงวดจู๋ทิ้งกีหลิวสุน กีหลิวสุนหนีไปข้างทิศตะวันตก กิมเหลงเสียงโบ๊ไล่ตามไป พอเห็นเหยียบอินโตหยินไว้ผมสองแหยมออกยืนขวางทางไว้ แล้วว่าท่านเรียนวิชามาช้านานจึงได้เป็นมนุษย์ ไม่อยู่รักษาศีลมาทำดังนี้หาควรไม่ กิมเหลงเสียงโบ๊โกรธเอาแก้วทิ้งเอาเหยียบอินโตหยินรับไว้แล้วเอาลูกประคำขว้างไป ถูกหลังกิมเหลงเสียงโบ๊ล้มลงกลายเป็นเต่าตามเพศเดิม เหยียบอินโตหยินมอบเต่านั้นให้กับตองจูผู้ศิษย์ แล้วพากีหลิวสุนมา ณ ศาล ศิษย์นั้นก็เอาเต่าใส่ถุงตามมาถึง แก้ออกแลดูหนอนแลริ้นกินเนื้อเสียหมดยังแต่กระดองเปล่า

สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ