๗๗

๏ ฝ่ายทองเทียนกาจู๊กับอาจารย์น้อยใหญ่ ซึ่งเป็นศิษย์ก็มาประชุมพร้อมกันอยู่ยังค่ายจูเซียนติ้น ทองเทียนกาจู๊ให้โตโปโตหยินร่ายมนต์บันดาลเป็นเสียงฟ้าผ่ากระจายไปรอบค่าย อึ้งเหลงฤๅษีซึ่งรักษาค่ายเดิมอยู่นั้นร้องว่าวันนี้เราลาศีลแล้ว ใครมีฤทธิ์จงเร่งมาสู้กัน ก๋งเสงจู๊เห็นโตโปโตหยินทำดังนั้นก็เอาตราชื่อเทียนอิ้นขว้างไปถูกโตโปหยินล้มลง ง่วนสีเทียนจุ๋นออกไปร้องว่ากับทองเทียนกาจู๊ ว่าชะตาเมืองจิวโก๋จะสูญสิ้นเชื้อกษัตริย์แล้ว บูอ๋องจะได้เป็นใหญ่ในเมืองไซรกี เราจึงได้ทำหนังสือห้องสินให้เกียงจูแหย ท่านก็รู้อยู่ด้วยกัน เหตุใดมาเข้าข้างคนผิด ทองเทียนกาจู๊จึงตอบว่าความทั้งนี้ท่านจงถามก๋งเสงจู๊ศิษย์ท่านดูเถิด ง่วนสีเทียนจุ๋นถามก๋งเสงจู๊ว่า ท่านรู้เหตุผลเป็นอย่างไรจงว่าไปตามจริง ก๋งเสงจู๊จึงแจ้งความซึ่งวิวาทกันที่หยกหูเก๋งให้ง่วนสีเทียนจุ๋นฟัง ทองเทียนกาจู๊จึงว่า เมื่อศิษย์ท่านทำข่มเหงเรา เราจะอดได้หรือ ยังกลับว่าเราเข้าด้วยคนผิด ง่วนสีเทียนจุ๋นจึงว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ ถึงศิษย์เราหยาบช้าต่อท่าน ชอบแต่ว่ากล่าวกันโดยดี ไม่ควรที่จะคิดทำการถึงเพียงนี้ ทองเทียนกาจู๊จึงว่าท่านแกล้งให้ศิษย์ท่านข่มเหงเราแล้วจะให้เราไปของ้ออีกเล่า ท่านกับเราครั้งนี้ก็จะได้เห็นกัน ง่วนสีเทียนจุ๋นได้ฟังดังนั้นจึงร่ายมนต์กำบังตาเดินเข้าไปดูในค่าย เห็นมีประตูสี่ประตูแขวนกระบี่ไว้ประตูละเล่ม ง่วนสีเทียนจุ๋นกลับออกมาบอกเกียงจูแหยกับอาจารย์ทั้งปวง ว่าเราเข้าไปดูในค่ายเห็นแยบคายหมดแล้ว แต่คอยให้เหียนเตาไต้สูมาก่อน จึงจะตีให้แตกจงได้ ขณะนั้นพอเหียนเตาไต้สูขี่โคเขียวเหาะมา ง่วนสีเทียนจุ๋นกับอาจารย์ทั้งปวงดูพากันออกไปรับเชิญเข้ามานั่งในศาล เหียนเตาไต้สูจึงว่าเราจะพูดกับทองเทียนกาจู๊โดยดีก่อน แล้วเหียนเตาไต้สูออกมายืนอยู่หน้าค่าย ทองเทียนกาจู๊เห็นดังนั้นก็ออกมาถามว่าท่านมาทำไม เหียนเตาไต้สูจึงว่าเรามาหวังจะให้ท่านเลิกค่ายจูเซียนติ้นเสีย จะมาคิดวุ่นวายอยู่นี้หาควรไม่ ถ้าขืนขัดคำเรา เราจะตีค่ายให้แตกบัดเดี๋ยวนี้ ทองเทียนกาจู๊จึงว่า ท่านถือตัวว่าดีจะตีค่ายให้แตกก็ตีเถิดเราหาเลิกไปไม่ เหียนเตาไต้สูได้ฟังก็โกรธ เงื้อไม้เท้าตีทองเทียนกาจู๊ ทองเทียนกาจู๊เอากระบี่รับไว้ แล้วเข้ารบกับเหียนเตาไต้สูเป็นสามารถ

๏ ขณะนั้นเสียงเฉงโตหยิน ฮกถองเถียนโตหยินเหาะมา เหียนเตาไต้สูรบกับทองเทียนกาจู๊ โตโปโตหยินเห็นดังนั้นก็เข้าช่วยทองเทียนกาจู๊ อาจารย์ทั้งสองข้างต่างรบพุ่งแก้ไขกันเสียงสนั่นไปทั่วทั้งสี่ทิศ เหียนเตาไต้สูโยนเชือกไปมัดโตโปโตหยินมาได้ แล้วขว้างขึ้นไปบนอากาศ เหียนเตาไต้สูเสียงเฉงโตหยินฮกถองเถียนโตหยินก็กลับมาบอกง่วนสีเทียนจุ๋นตามซึ่งรบพุ่งกัน พอเจียบอินโตหยินจุ้นเถโตหยินขี่เมฆเหาะมา ง่วนสีเทียนจุ๋นให้เชิญเข้าไปนั่งในศาลต่างคำนับกัน ง่วนสีเทียนจุ๋นว่าท่านมาก็ดีแล้ว จะได้ช่วยกันตีค่ายจูเซียนติ้นให้แตกในเวลานี้ ง่วนสีเทียนจุ๋นจึงจัดให้เตงจินหยินตีค่ายด้านหนึ่ง กงหวดเทียนจุ๋นด้านหนึ่ง เซียเจงจู๊ด้านหนึ่ง ง่วนสีเทียนจุ๋นกับเจียบอินโตหยิน เสียงเฉงโตหยินฮกถองเถียนโตหยินด้านหนึ่ง เหยียนเต๋งโตหยินกับอาจารย์ทั้งปวงระดมกันเข้าทั้งสี่ด้าน แต่เหียนเตาไต้สูถือประคำแก้วเหาะอยู่บนอากาศ

สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ