๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๓ น

ตำหนักปลายเนิน คลองเตย

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๔๘๓

พระยาอนุมานราชธน

หนังสือซึ่งเขียนมาถึงท่าน ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ปรึกษาเรื่องคำ มวญ ว่าควรจะเขียนสกดด้วยตัวอะไรนั้น ลืมบอกแก่ท่านไปว่าจะต้องจารึกศิลา ซึ่งมันจะอยู่เปนหลักไปช้านาน แต่คิดต่อไปก็ตกลงในใจแล้วว่าเขียนตามที่เขาเขียนกันมา ซึ่งแต่ล้วนเขามีความหมายต่างกันทั้งนั้น เขียนไปตามที่เขาหมายกันจะไม่ทำให้เข้าใจผิดไปได้

มวญ หมายความว่าพวกทั้งหมด (ในปทานุกรมกระทรวงธรรมการเขียน มวล)

ประมวญ หมายความว่ารวบรวม

ประมูล หมายความว่าแข่งขัน

ประเมิน หมายความว่าคะเน (ศัพท์นี้น่าจะเชือนมาจาก ประมาณ หรือบังเอิญไปร่วมทางกันเข้าเองก็ไม่ทราบ)

ขอปรึกษาท่านอีกที ท่านจะเห็นเปนอย่างไรบ้าง

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ