๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๔ น

ตำหนักปลายเนิน คลองเตย

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๔๘๔

พระยาอนุมานราชธน

หนังสือของท่านลงวันที่ ๓๑ เดือนก่อน ได้รับแล้ว

เรื่องพระนอนนั้นเปนความคิดคาดของฉัน เมื่อท่านเห็นด้วยก็พาใจให้รู้สึกขึงขังขึ้น แต่ความจริงจะถูกหรือไม่ก็ไม่แน่ การคิดและสอบสวนอะไรนั้นเปนการเล่นของเรา ได้เค้าก็มีความสุขใจ ถ้าไม่ได้ก็อึดอัด ธรรมดาจะต้องเปนเช่นนี้อยู่เอง

รูปที่ท่านคัดไปให้ดูเปนที่รูปฉลัก เหนจะเปนประเพณีทมิฬที่เก่าแก่ ซึ่งคนเดี๋ยวนี้ที่ไม่ได้สนใจในทางโบราณคดีจะรู้ไม่ได้ ถ้าว่าตามทางช่างแล้ว พระศพท้าวทศรถก็เอาไปตั้งพิงไว้กับถัง หรือไม่เช่นนั้นถังก็เปนแก้ว แต่คงเปนไปไม่ได้เพราะใหม่นัก ทมิฬคนที่บอกท่านถึงการศพพวกช่างทอง เขาก็นึกเหนเปนเอาพระศพท้าวทศรถไปตั้งพิงไว้ข้างถัง มะพร้าวนั้นเกี่ยวกับศพแน่ การเผาศพของเราก็ต้องเอามะพร้าวแก้ว (ปอกเอาออกจนกลาเหลือแต่เนื้อ) ล้างหน้าศพก่อน ฉันไปติดใจรูปชาย ๒ คนข้างขวา ดูทีคนหนึ่งเปนเจ้า เอาอะไรส่งให้อมาตย์ไม่ทราบ ถ้าไขออกได้ลางทีก็จะไขเรื่องพระศพออกได้ด้วย

ขอบใจท่านที่มีใจเมตตาให้พรปีใหม่ ขอให้เปนไปสมพรปากเถิด ท่านมีใจอารีให้พรฉันใด ก็ขอพรคงเปนไปแก่ท่านฉันนั้นเหมือนกันเถิด

ฉันได้โปสตก๊าดทางภาคอีศานมาใบหนึ่ง มีหนังสืออย่างชาวอีศานอยู่ในนั้น แต่อ่านติดอยู่สองแห่ง แห่งหนึ่งว่า เราบต้องกานจะลบเลากันเอง ติดคำ ลบเลา ความควรเปน รบรา หรือจะเปน รบเร้า อีกแห่งหนึ่งว่า เรสให้พี่น้องเราบาสเจ็บหลายคน คำ เรส นั้นติด ไม่ได้ความ ช่วยปรึกษานายสุดดูด้วย ได้ส่งก๊าดมาให้นี้แล้ว ผู้เรียงหนังสือนั้นเห็นจะเปนชาวใต้ แต่ชาวอีศานเขียนเปนหนังสือทางอีศาน แก้คำบ้าง คำที่ว่า เขียนยกเอ้ยกพินทุ์ เพิ่งมาเข้าใจบัดนี้ว่าเขียนอย่างชาวเหนือ กับลางแห่งในก๊าดอีศานนั้น เขาเขียน ห นำติดกับตัวที่ต้องการ ดีอยู่ ฉันนึกไม่สบายใจอยู่แล้วที่เราเขียน ห นำลอยตัว แต่ไม่อ่าน

นึกคำขึ้นได้อีกคำหนึ่ง ขำ ดูจะเปนคำเดียวกันกับ ขัน ซึ่งทำให้หัวเราะนั้นเอง เติมคงเขียน ขํ หากอ่านต่างกันไป แล้วเขียนก็พลอยต่างกันไปด้วย

คำว่า ครัน นั้นน่าสงสัยอยู่มาก จะหมายเปน คพฺภ ครฺภ หรือมิใช่

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ