๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๓ น

ตำหนักปลายเนิน คลองเตย

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๔๘๓

พระยาอนุมานราชธน

ฉันจะต้องเขียนคำว่า มวญ ขอปรึกษาว่าจะเขียนสกดด้วยตัวอะไรดี โบราณท่านเขียนสกด ญ ในปทานุกรมกระทรวงธรรมการก็ใช้ ญ สกด แต่มีบอกได้ในวงเล็บ ว่าสกด ล กันก็มี เชื่อว่าที่สกด ล นั้นฉันเอง ผูกชื่อ ประมวลกฎหมาย ถวาย เพราะเห็นมันเปนคำเดียวกับ ประมูล ความหมายก็ว่ารวมมาเปนกองใหญ่อย่างเดียวกับ มากมูน นั่นสกดตัว น ที่เขียนสกดด้วยตัว ล ก็ไปเอาภาษามคธเข้า เขาแปลว่าต้นว่าโคนอะไรไปทางหนึ่ง ดูไม่เข้าเรื่องกัน จึงขอปรึกษาว่าจะสกดด้วยตัวอะไรดี

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ