๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๘ น

ตำหนักปลายเนีน คลองเตย

วันที่ ๓ มกราคม ๒๔๗๘

พระสารประเสริฐ

หนังสือของท่าน ลงวันที่ ๑ เดือนนี้ คัดคาถาพระอรหันต์แปดทิศส่งไปให้ถึงสองแหล่งนั้น ได้รับแล้ว ตามที่ฉันบอกขอให้ท่านช่วยนั้น เปนการเดาสุ่มทั้งสิ้น ไม่รู้แน่จริงอย่างไรเลย แต่ท่านก็ยังช่วยติดตามหาให้สมประสงค์ได้ ขอบใจท่านกับทั้งพวกพ้องซึ่งช่วยกันติดตามคัดให้นั้นทั่วกัน

ถ้อยคำที่มาทั้งสองสถาน เข้าใจว่าเปนพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คงไม่เก่ากว่านั้น คำที่ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีขอพรเทวดาประจำทิศควบเข้าด้วย

เห็นหนังสือขอมที่คัดให้ไป อดไม่ได้ที่จะบอกจำเพาะแต่ท่านให้ทราบว่า ตัว ตะ นั้นเราเขียนกันผิด ด้วยเดินเส้นอย่างตัว คะ แต่เขียนหัวโตกว่าหน่อย จึงเกิดอ่านไม่ถูกขึ้น เช่นสมเด็จพระโคคม อ่านว่า สมเด็จพระเต่าต้มเปนต้น ถึงต้องมีการแต้มหัว ตะ กัน ภายหลังมีผู้แก้เขียนตัว คะ หัวออกแบบหนังสือไทย ยิ่งทำให้ผิดไปถึงสองตัว ฉันได้พิจารณาหนังสือเก่าแล้ว ท่านเขียนเดินเส้นคนละอย่างทีเดียว ตัว คะ ท่านเขียนหัวขมวดดั่งนี้ <img> ส่วนตัว ตะ ท่านเขียนเส้นเลยขึ้นไปถึงหนามเตยไม่ขมวด เปนดังนี้ <img> เมื่อเห็นเช่นนี้จึงรู้สึกว่าถ้าเขียนเส้นถูกแล้วจะอ่านผิดไม่ได้เลย

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

 

ฉบับนี้ควรรวมอยู่ในเล่มลายพระหัตถ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ทรงมีโต้ตอบกับพระสารประเสริฐ (มูลนิธิเสฐียรโกเศศ—นาคะประทีป) ๒๕๑๖ แต่เพิ่งค้นต้นฉบับได้

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ