๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๒ น

บ้านปลายเนีน คลองเตย

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๔๗๒

กราบทูลทราบฝ่าพระบาท

ต้นไม้เงินทองนั้น ได้ทรงพระเมตตาโปรดตรัสอำพราง อย่าให้ความปรากฎว่าเกล้ากระหม่อมจัดการทำถวาย ใครทูลถาม โปรดตรัสบอกว่านายกิมช่างทองทำ ถ้าถามถึงตำแหน่ง ตรัสบอกว่าตั้งร้านอยู่หลังวังกรมหลวงพรหม ในการคิด ฝ่าพระบาทก็ทรงพระดำริห์เอง และก็เป็นเช่นนั้นจริง ๆ ตรัสสั่งให้ทำเป็นต้นไม้บรรณาการและติดตราที่ฐาน

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

 

ป.ล. เขียนแบบ พระพรหมพิจิตรเป็นคนเขียน

<น>

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ