แจ้งความ (เล่ม ๑)

แจ้งความหนังสือไซอิ๋วที่ข้าพเจ้าพิมพ์ขึ้นใหม่ในคราวนี้ ข้าพเจ้าพิมพ์ขึ้นไม่สู้มากนักเพราะประสงค์จะให้แล้วเร็ว ด้วยได้ทราบว่าหนังสือเรื่องนี้มีผู้ประสงค์จะต้องการอ่านฟังมากด้วยกัน บัดนี้เกรงว่าจะพิมพ์ขึ้นน้อยเกินไปสักหน่อย เมื่อจำหน่ายหมดแล้วจึงจะพิมพ์เพิ่มเติมขึ้นอีก เพราะฉนั้นท่านผู้หนึ่งผู้ใดจะต้องการหนังสือเรื่องนี้อ่านเร็วๆ ก็ขอให้รีบมาซื้อไปเสีย แล้วข้าพเจ้าจะได้พิมพ์เล่ม ๒ ต่อไป เพราะกว่าที่ข้าพเจ้าจะได้จัดพิมพ์เพิ่มเติมขึ้นอีก ในครั้งหลังต่อไปให้แล้วบริบูรณ์ได้ ก็ยังจะเปนเวลาที่ต้องคอยนานอยู่

หรือถ้าท่านผู้ใดจะประสงค์ให้ทำปกงาม ๆ สำหรับจัดขึ้นตู้ห้องสมุดให้โอ่โถง หรือจะพิมพ์แบบฟอมต่างๆ แลใบเสร็จก็ได้ ข้าพเจ้าจะรับทำให้ท่านได้ตามความประสงค์ทุกอย่าง โดยคิดราคาก็ไม่สู้แพงนักแต่พอสมควรเท่านั้น

โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร ตำบลถนนราชบพิธ กรุงเทพ ฯ

วันที่ ๑ ธันวาคม ร.ศ. ๑๒๕

นายเล็ก

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ