คำนำ (เล่ม ๑)

เรื่องไซอิ๋วนี้ เปนเรื่องที่แตกออกจากพงษาวดารซุยถังในแผ่นดินของพระเจ้าถังไทจงฮ่องเต้กระษัตริย์ที่สองในวงษ์ถัง นักปราชญ์ฝ่ายจีนได้เรียบเรียงไว้ ผู้แปล ๆ ตามต้นฉบับเดิมในภาษาจีน นายเล็กเจ้าของโรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร เห็นว่าเปนเรื่องน่าอ่านน่าฟัง จึงจ้างนายดินแปลออกจากภาษาจีนเปนภาษาไทยแล้ว แต่ถ้อยคำยังไม่ชัดเจน จึงมาว่าจ้างนายวรรณเอดิเตอร์ดุละวิภาค พจนกิจ ให้เรียบเรียงอีกชั้นหนึ่ง ข้อความคงตามเดิม แก้แต่ถ้อยคำขัดเขินแลไม่ชัดให้ชัดขึ้นเท่านั้น

ในเรื่องไซอิ๋วนี้ มีคำแลความเปนสุภาสิตบ่อย ๆ ทั้งเนื้อเรื่องก็น่าอ่านน่าฟัง สนุกมากยืดยาวไม่ต่ำกว่าร้อยชุด เจ้าของจึงได้จ้างช่างแกะ ๆ รูปภาพตามเรื่องพิมพ์ไว้ ให้ท่านผู้อ่านเห็นรูปของคนบูราณด้วยตามชุดแลเรื่องนั้นๆ

ในเล่มหนึ่งนี้มีความยี่สิบสองชุด ในชุดที่หนึ่งมีคำอธิบายพระนามพระพุทธเจ้า แลมีรูปพระพุทธเจ้าดังต่อไปนี้

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ