๙๕

เกาะสีชัง

วันที่ ๑๑ สิงหาคม

มาถึงเกาะสีชังเช้า ๕ โมงเศษ ทอดสมอถ่ายน้ำออกจากเรือ บ่าย ๓ โมงเศษออกเรือมาถึงสันดอนเวลาพลบ พบเรืออรรคเรศแลเรืออื่นลงมารับ เขามาทอดที่ทุ่นดำ พวกที่ลงมารับคือ ท่านกลาง ๑ กรมนเรศร ๑ กรมหลวงพิชิต ๑ กรมศิริ ๑ กรมพิทย ๑ กรมขุนนริศ ๑ เจ้าพระยาพลเทพ ๑ เจ้าพระยาภาส พระยาสุรศักดิ์ สนทนากันจนยามหนึ่ง กินเข้าแล้วจน ๕ ทุ่มเศษ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ