๘๒

เรือมหาจักรี

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม

วันนี้ไม่มีเรื่องอะไร เรือเดิรมีคลื่นน้อย ๆ คนนอนกันระเนนไป บางทีก็จะนอนเอาสบายบ้าง แต่คนที่ไม่รู้สึกว่ามีคลื่นก็มาก จะเดิรไปไหนก็เกะกะกีดเขา ตกลงเปนนั่งเขียนหนังสืออยู่จนดึกเข้ายกแขนไม่ไหว อันที่แท้วันนี้เปนลมตามหลังเรือร้อนจนคนใส่ไฟเจ็บเปน ๑๑ คน ชักมือกำตีนกำ ต้องคิดอ่านไขกันเห็นจะไม่ตาย เลิกจากเขียนหนังสือนอนอ่านหนังสือ รู้สึกเงียบสบายดีเต็มที ดึกเข้าคลื่นจัดขึ้นสักหน่อย

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ