๘๗

เมืองสิงคโปร์

วันที่ ๓ สิงหาคม

เที่ยงคนชาวโปลิชเปนออฟฟิเซอ ทหารเยอรมัน คอเวอนเนอแนะนำได้มาหา เขาจะเข้าไปบางกอกเดือนยี่ ไปที่ห้างโรบินซันแล้วกลับมาถ่ายรูป จีนกิมเกียวลูกเขยพระยาอนุกูลขอให้ไปสวน ไปก็ไม่ใคร่มีอะไร ให้ต้นไม้บางอย่างแล้วกลับมา ฝนตกกลางทาง ยามเศษมีเล่นกลคนอังกฤษที่ห้องกินเข้า หมุนจานขยี้ผ้าเข้าจานแลอะไรอื่น ๆ เล่นสนิทดี เว้นแต่ตุ๊กตาพูดนั้นใช้ไม่ได้ เล่นเงาทำหน้าคนมีหนวดต่าง ๆ ใช้ฉากบังสองข้างตั้งโคม มีเครื่องบังให้เห็นเปนหนวด ทำเจ๊กเหมือนอย่างยิ่ง แล้วใช้รูปกระดาษทลุตรงดวงหน้า ใช้หนวดริมฝีปากช่วย เอาหน้าโผล่ทางช่อง ทำคนที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ จนถึงปรินสออฟเวลแลกวีนวิกตอเรีย เปนที่สุดเล่นดีนัก เมื่อแรกคิดจะทำหน้าเราแต่กงสุลเกรงผิดแลชอบไม่ยอมจึงไมได้ทำ ว่าถ้าได้รูปไปเขียนแผ่นกระดาษแลได้เห็นก่อนวันหนึ่งจะทำให้เหมือน แล้วดูอะไรก็จำชื่อไมได้ คือรูปถ่ายติด ๆ กินไปเปนม้วนยาว ๆ เอาเข้าในเครื่องไฟฟ้า หมุนไปแลเห็นเหมือนรูปนั้นกระดิกได้ ด้วยสามารถแห่งความเปลี่ยนเร็วของรูป เปนต้นว่าชนไก่ ตั้งแต่แรกชน เมื่อไก่จะโดดหันไปหันมาอย่างไร ขนร่วงแลเซซวน คนที่เปนผู้ชนยื่นมือไปพนันต่อรองกันเมื่อใด เห็นเหมือนอย่างรูปนั้นกระดิกไปได้ ม้วนหนึ่งใช้รูปถึง ๑๔๐๐ ท่า๖๖ วันนี้ฝนตกมาก

  1. ๖๖. รูปนี้คือหนังฉายภาพยนต์เมื่อแรกมี ยังต้องใส่ไว้ในตู้ดูเปนแต่ตัวเล็ก ๆ คนดูดูได้แต่ทีละคน

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ