๓๙

เมืองการุต

วันที่ ๑๖ มิถุนายน

เมื่อคืนนี้เมื่อยเหลือกำลังก็จริงอยู่แลแต่ช่างหลับเสียจริง ๆ เท่ากับวันบุยเต็นซอก ดีอย่างหนึ่งแต่ที่หลับสนิทกว่า แต่ตื่นขึ้นครั้งไรเกือบจะครางทุกที ไปตื่นจริง ๆ เอาบ่ายโมง ๑ ลุกเกือบไม่ขึ้น รู้สึกเหมือนตปูหัวเห็ดตรึงอยู่ต้นขาข้างละดอกบั้นเอ็วข้างละดอก หัวไหล่เหมือนหาบอะไรมาใหม่ ๆ ต้องรีดน้ำมันพลางกินเข้าพลาง กว่าจะจบเรื่องบ่าย ๕ โมงจึงได้อาบน้ำ ใช่จะเปนแต่พวกเราว่าเปนคนไทยไม่แขงแรง มิศเตอร์มิชเชลอินนิศ และมิศเตอร์เยมส์ ขึ้นไปกลับมาครางร่น มิศเตอร์เยมส์เอาการมากกว่าเพื่อน แต่ตกลงพร้อมกันว่าจะเหนื่อยก็ควรไปยิ่งนัก ที่ซึ่งไปเห็นคุ้มค่าเหนื่อย วันนี้รับหนังสือบางกอกแลทำหนังสือไปบางกอก พร้อมทั้งรับแลตอบโทรเลขจากยุโรปด้วย ตกลงเปนงดไม่ได้ไปแห่งใด เปิดออฟฟิศแลเข้าโรงพยาบาล

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ