๑๖

เรือมหาจักรี

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม

ออกเรือแต่เช้ามืด วันนี้ฝนตกยังค่ำ ฟ้าร้องแลมีคลื่นต้องชักแตรหมอกหลายครั้ง อยู่ข้างแฉะไม่ใคร่สบาย ผ่านไลต์เฮาส์ ๒ แห่ง ต่อดึกฝนจึงหายแต่ยังชื้น

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ