เรือมหาจักรี

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม

เมื่อคืนนี้ลมจัดค่อนจะอยู่ข้างมีคลื่น บางคนเมาแต่ที่ไม่เมาโดยมาก ฝนตกเมื่อฝนหายแล้วคลื่นมากขึ้น เมากันโดยมากแต่ลูกชายเล็กไม่เมา เวลาค่ำคลื่นสงบ เวลาเที่ยงตรงเกาะกระตัดเข้าหาแหลมตานี ในระยะนี้แผนที่เรือรบอังกฤษทำไม่ถูกเลย ทำเปนอ่าวเปนแหลมต่างๆ ที่หาไม่พบได้ ที่แท้เปนหาดยาวไปถึง ๓๐ ไมล์ แผนที่ทหารเรือเราทำเปนคนละอย่างทีเดียว ถ้าฤดูคลื่นหาที่แอบไม่ได้ วันนี้เขียนหนังสืออยู่คนเดียวก็เขียนไม่ใคร่จะได้นัก รู้สึกไม่สู้จะดี แต่คนอื่นนั้นนอนราบ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ