๘๙

(ตอนที่ ๑๘ เสด็จกลับกรุงเทพ ฯ)

เกาะกาปาส

วันที่ ๕ สิงหาคม

เมื่อคืนนี้ฝนมีพยุ นอนอยู่ข้างบนต้องหนีกลับลงมาข้างล่าง วันนี้ยังเย็นเรื่อยอยู่ เวลาเช้า ๕ โมงเศษมาใกล้เกาะบราลา บ่าย ๒ โมงเศษทอดที่เกาะกาปาส ห่างเมืองตรังกานู ๑๐ ไมล์ เปนเกาะของเมืองตรังกานูมีแขกชื่อเจ๊ะมหมัดลงมา เอามะพร้าวมาให้ ๒๐ ลูก ได้ไล่เลียงดูว่ามีประมาณ ๑๐๐ ต้น บรรทุกเข้าไปขายเมืองตรังกานูราคาร้อยละ ๒ เหรียญครึ่ง ระยะทางไปด้วยเรือเล็ก ๔ ชั่วโมง เมืองตรังกานูไม่ได้กะเกณฑ์อันใดไม่มีภาษี คนทั้งที่ฝั่งแลที่เกาะนี้ขึ้นอยู่ในตนกูปะซา ตัวไม่ได้เคยเห็นพระยาตรังกานูเลย ปลื้มอยากจะเข้าไปเฝ้าที่บางกอก แต่ก็ปลงตกเองว่าคงไม่ได้เฝ้า ปลาหากินที่นี้แต่เข้าต้องซื้อเมืองตรังกานู มีสิ่งสำหรับขึ้นมะพร้าว ๒๐ ตัว ก็เหมือนกับที่เกาะริดัง แล้วเดิรตามหาด มีเบี้ยหอยเล็กน้อย เดิรพอสบายแล้วถ่ายรูปที่เรือท้องทลุแล้ว กลับมาลงเรือพอพลบ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ