๘๘

เรือมหาจักร

วันที่ ๔ สิงหาคม

๔ โมงเช้าลงเรือ รู้ว่ามิศเตอร์สเวตเตนฮัมลงมาส่งที่ในเรือแต่ ๓ โมงเช้า พบที่กลางทางกลับขึ้นไป ลงมาในเรือพระเสนีณรงค์ฤทธิลาฝากของไปให้เจ้าพระยาไทรแลแม่ พระยารัตนเศรษฐีแลพวกเขาลาอีก ฝากของแจกจ่ายกันจนกระทั่งเวลาเที่ยงจึงได้ออกเรือ เวลาลงเรือมีสลุต แต่ใช้ป้อมใหม่ปืนดังขึ้น เพราะเซอชาลส์บ่นว่าปืนเรือมหาจักรีดังกว่าปืนป้อม แกขึ้นไปคอยดูอยู่บนหลังคาเรือนเมื่อเรามาถึง มาตามทางไม่มีคลื่นลม แลไม่มีเรื่องอะไรนอกจากอ่านหนังสือเขียนหนังสือ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ