๒๘

บุยเตนซอก

วันที่ ๕ มิถุนายน

นอนเปลี้ย ๆ หลับไม่สนิท ตื่น ๓ โมงเช้าครั้ง ๑ เห็นยังเช้าอยู่ นอนนวดหลับไปอีกตื่นบ่ายโมงหนึ่งจึงค่อยมีแรง นัดไว้ให้พวกแขกเอาของที่ทำอยู่ในพื้นเมืองมาขาย ซื้อเครื่องครัวได้สำรับหนึ่ง กับฝักกฤชเปล่าประดับเพ็ชร์ ด้านหนึ่งเหมือนกับที่รเด่นอธิปติเมืองจันยอใช้เต็มยศ กับปิตันจีนรับซื้อเลหลังไว้ ว่าเปนของรเด่นอธิปติเมืองบันดองที่ตาย ลูกชายขายเลหลัง แต่ตัวกฤชเขาชักไว้เสีย ขาย ๑๓๐๐ กิลเดอ เวลาเย็นไปถ่ายรูปที่สวนโบตะนิเกอล์กาเดน แล้วเดิรเล่น แม่เล็กแยกไปที่คอเวอนเนอเยเนราลทางหนึ่ง ฟังดอกเตอเทรียบเล่าถึงเรื่องเขาไฟกระกะเตาเปนเรื่องน่าพิศวงงงงวยอยู่ กลับมาโฮเต็ลวันนี้เปนวันดินเนอให้แก่พวกที่มาเมื่อคืนนี้ แต่ตาแอสสิสแตนต์เรสิเดนต์จับไข้ลูกเมียเลยบอกป่วยหมดทั้งครัว แกปวดหัวมาแต่วานนี้แล้ว เขาจัดให้ที่หลังสูง ตกแต่งต้นไม้งดงามมาก เราโปรโปส์ให้กวีน สิเกรตารีที่สองของคอเวอนเนอเยนราลโปรโปส์ให้เรา แล้วมานั่งสนทนากันที่หลังเราอยู่เกือบสองยามจึงได้เลิก ดอกเตอร์เทรียบให้แผนที่แลสมุดชื่อต้นไม้ในสวนด้วย

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ