๑๐

เมืองสิงคโปร์

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม

วันนี้เปนอย่างที่เรียกว่านอนมากถึงกระนั้นก็ยังน้อย มันตื่นเองไม่ต้องปลุกเปนด้วยเคย จะนอนต่อก็ไม่ได้ เพราะจวนถึงเวลากำหนดที่จะตื่น ไม่มีคนมาหาเพราะเปิดเสียไม่รับ แต่กระนั้นมีคนมาลงชื่อในสมุดมากขึ้นทุกวัน ๆ จะเปนด้วยเรื่องเชิญกาเดนบาตีคุยกันเปนเรื่องประจำวัน

เวลา ๕ โมงเช้าไปที่ศาลสุปรีมคอต มิศเตอรชิฟยัสติศคอกส์ลงมารับข้างล่าง ขึ้นทางตลาการไปนั่งในห้องตลาการใหญ่พูดจากันอยู่ครู่หนึ่ง พอคนพร้อมเขาแต่งตัวเปิดศาล แต่ที่นี่ไม่ใช่วิ๊กแห่ออกไปนั่งที่ เราเห็นเปนตลากิจตลาการจะให้เขาเดิรออกไปก่อนเขาไม่ยอม ตกลงเปนเดิรเคียงกันออกไป เรานั่งข้างขวากับรพี ท่านเล็กกับกรมดำรงนั่งข้างซ้าย เสมอใจ๒๕เปนเอดิกงนั่งข้างหลัง เปิดศาลตามแบบ ว่าความเรื่องเจ๊กจุดประทัดใหญ่ถูกคนตาย ถามพยาน ๖ คนมียูรี ๗ คนฝรั่งทั้งนั้น ตัดสินลงโทษ ๑๘ เดือน เรื่องความอยู่ข้างจะแห้ง แต่ดีที่ได้เห็นชำระโดยยุรีเปนครั้งแรก ได้สนทนากันถึงเรื่องกฎหมายมรดก ได้ความว่าแขกใช้กฎหมายแขกเจ๊กใช้กฎหมายอังกฤษแต่ยอมรับเมียมาก กลับบ่ายโมงหนึ่ง แวะห้างโรบินซันครู่หนึ่ง กลับบ่าย ๒ โมงกินเข้า รายามุดาหามาให้ พื้นอยู่ข้างจะเสีย ด้วยได้รับหนังสือซึ่งจะตอบไม่ทันแลต้องคิดมากมาแต่คืนนี้ แล้วนึกถึงลูกจวนจะไปเลยไม่สบายงึมงำ บ่าย ๒ โมงมิศซิสแมกลิสตอน คือมิสตูเกอลูกกงซุลอเมริกันที่เคยเข้าไปกรุงเทพ ฯ พร้อมกับเยเนราลกรานมาหาแม่เล็ก แล้วไปการริเชบชั่นที่คอเวอนเมนต์เฮาส์ เขากั้นราวแลปูพรมตั้งเก้าอี้ไว้ที่ริมทางที่จะลงไปลอนชั้นกลาง เจ้าเมืองและท่านผู้หญิงคอยรับ ถ่ายรูปหมู่แล้วสักครู่หนึ่ง คนมาลงรถที่น่าเรือนแล้วเดิรผ่านไป กับตันฮาเบิดเอดิกงคอยบอกชื่อ ต้องคอยวิ่งถามกันกาหลเพราะคนมากเกือบ ๓๐๐ คน ตามปรกติที่มีสามวิกครั้งหนึ่งเคยมีเพียง ๑๗๐ เปนอย่างมาก พอหมดแล้วเลยไปกินของที่ลอนชั้นบน แล้วเราไปเดิรตรวจตามที่นั้นรอบ แม่เล็กอยู่กับท่านผู้หญิงแล้วจึงตามไปกลับมาพลบ

วันนี้ไม่ได้ลงไปกินเข้าเขียนหนังสืออยู่จน ๑๐ ทุ่ม ดูคนสิงคโปร์ต้องการที่จะพบมาก มาเซ็นชื่อมากขึ้นทุกวัน

  1. ๒๕. เจ้าหมื่นเสมอใจราช (ทองดี โชติกเสถียร)

สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ