๘๓

เรือมหาจักรี

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม

เช้าคลื่นไม่มีเลย ลมก็ไม่พัดร้อนเต็มที แต่คนที่เมาเลยไม่ลุกขึ้นต่อไปก็มี ต่อตกบ่ายจึงมีบ้างเล็กน้อย วันนี้ไม่ได้พบปะใครเพราะตื่นสายมีคลื่นเสียแล้ว จะเดิรยุ่มย่ามกลัวจะไปกีดเขา เอากรมสมมตมาเขียนหนังสือ พอถึง ๖ ชั่วใมง อากาศชื้นเต็มที ลมพัดมาเย็นชื้น ๆ แต่ตัวเหนียวหนับ ๆ ต้องล้างตัวเปน ๒ หน เขียนหนังสือเองบ้างอ่านบ้าง นอนไม่ใคร่หลับเพราะร้อนกับเย็นไม่เปนสามัคคีกัน เมื่อยเต็มทีแต่ค่อยกินเข้าได้ วันนี้กลางคืนคลื่นมากกว่าวานนี้

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ