เรือมหาจักรี

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม

ค่าที่ลูกคลื่นวานนี้ พากันกะว่าวันนี้คงจะมีคลื่น ชายเพ็ญถึงออกรู้สึกเมา แต่ที่แท้เปล่าทั้งนั้น ร้อนเต็มทีต้องไปนอนบนดาดฟ้ากันหมด เข้าถึงน่าเมืองตรังกานู มีเรือปลาออกมามากเขาถามหาปลากันว่ายังไม่มี นึกจะแวะเกาะบราลาซึ่งได้ให้มาตรวจไว้แต่ก่อน กลัวจะเสียเวลา ด้วยคิดจะไปจอดอยู่นอกท่าสิงคโปร์ รอเรือมงกุฎราชกุมารแลล้างเรือให้หมดจด ต่อวันพฤหัสบดีจึงจะเข้าไป วันนี้ไม่มีคลื่นเลยเพราะเดิรริมฝั่ง คนที่เมาเปน “โอละพ่อฟื้นขึ้นทั้งปวง” เร่งทำการที่ค้างอยู่บนดาดฟ้าจะให้หมดก่อนถึงสิงคโปร์ เรื่องต้องการเร็วแล้วไปหมด เหลืออยู่แต่การที่จะอยากให้แล้วเปนกำไร ถ้าพรุ่งนี้ไม่หมดก็เปนสิ้นหวัง

วันนี้วันเกิดเอียดเล็ก๑๐ มีดินเนอบนดาดฟ้า แต่งตัวอย่างเดิรทาง การให้พรท่านเล็กว่าครั้งหนึ่ง พระยาชลยุทธครั้งหนึ่ง พระยาเทเวศร์ล้อรพี๑๑ครั้งหนึ่ง อยู่ข้างจะสนุกดี

  1. ๑๐. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ (กรมหลวงนครราชสิมา)

  2. ๑๑. พระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ (ม.ร.ว.หลาน กุญชร ณอยุธยา) ต่อมาเปนเจ้าพระยา กับพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ (กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์) ล้อกันด้วยเรื่องที่จะโปรด ฯ ให้พระองค์เจ้ารพี ฯ เษกสมรส

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ