เรือมหาจักรี

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม

เมื่อคืนนี้มีคนนอนไม่ใคร่จะหลับหลายคน เพราะกินอาหารอิ่มมากเกินไปอย่างหนึ่ง ร้อนอย่างหนึ่ง หมอ๑๒ผู้บอกเหตุเองก็นอนไม่หลับ ด้วยเวลาที่แลไม่เห็นหินขาว๑๓ เด็กๆ ดีใจถึงโห่เพราะเบื่อเรือ บ่าย ๒ โมงถึงหินแดงเล็ก ห่างที่ทอดในท่าประมาณ ๑๐ ไมล์ ลงสมออยู่ที่นั้นไม่ได้ทำอะไร ตระเตรียมเครื่องแต่งตัวที่จะมีดินเนอค่ำวันนี้ หมอลงมาเกือบบ่าย ๔ โมงถามอาการไข้เจ็บ พวกเราบอกว่ามีคนเจ็บ ๒ คน คือ เจ็บขาคนหนึ่ง เจ็บมือคนหนึ่ง เปนการตกลงกลับไปกันในประเดี๋ยวเดียว

ยอนแอนเดอซัน ซิมบี๊๑๔ บูเลียด หลานกิมจึง๑๕ ลงมาในเรือ ได้ความว่าคอเวอนเนอให้เอดิกงลงมาคอยอยู่ที่ท่าแล้ว หมายว่าเราจะเข้าไปแลจะขึ้นบกวันนี้ จึงนัดจะไปหาที่หริกันเฮาส์๑๖ จดบาญชีคนที่จะเชิญดินเนอวันเสาร์ ๓๐ คน พวกเรา ๘ เขาขอให้ส่งก็ได้ส่งชื่อไปได้กะการที่จะขึ้นบกแลที่เที่ยวบางแห่งกับกงซุล ตามที่รู้ข่าวมาดูเหมือนว่าคอเวอนเนอคนนี้๑๗ ชาวสิงคโปร์ไม่ใคร่ชอบ ไล่เลียงสืบถามดูก็ไม่เห็นมีเรื่องอะไร เปนแต่ว่าถือแบบแผนเกินไป เพราะชาวเมืองสิงคโปร์ไม่สู้จะเคร่งครัดในเอติเกตนัก ถูกคำตักเตือนก็รำคาญ ข่าวต่างๆ ที่กำลังโจทย์กันเวลานี้ ก็เรื่องรัซเซียกับอังกฤษมีความเกี่ยวข้องด้วยเรื่องอู่ชองกำปนีอังกฤษในเมืองจีน รัซเซียเอาทหารไปรักษา แลสงไสยว่าส่งทหารมาทางสิงคโปร์มาก รแวงกันว่าจะมีเหตุในวันในพรุ่ง

ได้สั่งให้กงซุลขึ้นไปคอเวอนเมนต์เฮาส์ แล้วสนทนากับผู้อื่นได้ความว่าคอเวอนเนอกับเมียไปดูที่หริกันเฮาส์เมื่อวานนี้ ในวันนี้ให้รถมาคอยรับสองหลัง บูเลียดมาบอกให้รถใช้หลังหนึ่ง เราบอกให้เลิกไปเสีย

ค่ำดินเนอส่งลูกชายเล็กเปนของเจ้านายขุนนาง นัดแต่งแฟนซีเดรส เราแต่งครึ่งยศอย่างทูลกระหม่อม เด็กแต่งผู้ชายเปนผู้หญิง ผู้หญิงเปนผู้ชาย พวกไทย ๆ แต่งเปนคนต่างประเทศโดยมาก ฝรั่งแต่งเปนไทย แต่ไม่มีใครสู้ดอกเตอร์ไรห์เตอร์แต่งเปนตำรวจ เหมือนพระยาอินทรเทพอย่างยิ่ง เลี้ยงแล้วมี ดัมแกรมโบ เจ้านายขุนนางทั้งไทยทั้งฝรั่งแต่งตัวออก เรากับลูกเป็นผู้ทาย ๓ คำ คือ สยามินทร์ แฟแวล จักรพงศ์ พวกเด็กตอบ แทงส มีโต๊ส์ กรมดำรงให้พรเรากับลูกชายเล็ก เราตอบขอบใจแลให้ท่านเล็ก ลูกชายเล็กตอบขอบใจแลว่าถึงการที่ไปเล่าเรียนแลจะไม่ลืมพวกพ้อง ท่านเล็กตอบขอบใจ เลิก ๕ ทุ่มเศษสนุกกันมาก

  1. ๑๒. หมอเรห์เตอแพทย์ประจำพระองค์ ภายหลังได้เปนพระยาประเสริฐสาตรธำรง

  2. ๑๓. ประภาคารทางเข้าช่องเกาะไปสิงคโปร์

  3. ๑๔. พระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณระนอง) เวลานั้นเปนผู้ว่าราชการเมืองตรัง

  4. ๑๕. เดี๋ยวนี้เปนหลวงอนุกูลสยามกิจ เปนหลานพระยาอนุกูลสยามกิจ (ตันกิมจึง) กงซุลเยเนอราลสยามคนก่อน

  5. ๑๖. เรือนหริกันเฮาส์ ซึ่งโปรดฯ ให้ซื้อไว้เปนที่ประทับเวลาเสด็จประพาสเมืองสิงคโปร์ แต่ต่อมาถึงตอนปลายรัชกาลขายไปเปนของผู้อื่น

  6. ๑๗. ชื่อ เซอร ชาลส์ มิตเชล

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ