๙๔

เกาะพงัน

วันที่ ๑๐ สิงหาคม

เรือมาถึงเกาะพงันเวลาเกือบ ๕ โมง ทอดที่น่าธารเสด็จลงเรือเล็กไปขึ้นบก มีคนลงมาอยู่ที่หาดหลายคน บอกว่าเดี๋ยวนี้มีคนมาตั้งทำไร่ประมาณ ๕๐ ครัว ที่เขาข้างลำธารเห็นรอยตัดไม้ลงมาก ทางที่ขึ้นไปทำกว้าง แต่ยังเปนสูง ๆ ต่ำ ๆ อยู่ ศาลาทำแล้วเสร็จฝีมือเรียบร้อยดี ไปที่ตรงจาฤกชื่อธารแล้วเดิรขึ้นทางไหล่เขา ไปที่จาฤกที่ ๑ จาฤกศักราช ๑๒๕๘ ลง ให้เติม ๕๐ - ๕๑ แล ๕๒ แล้วถ่ายรูป กลับลงมาตามทางเดิมไปอาบน้ำ ถ่ายรูปเมื่ออาบน้ำแห่งหนึ่ง กลับลงมาบ่าย ๓ โมง พอพร้อมแล้วออกเรือ วันนี้มีคลื่นน้อย ๆ เพราะเรือตัดออกลึก ราชรักษาเมาคลื่นมานวดไม่ได้

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ