๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ น

ตำหนักปลายเนิน คลองเตย

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๔๘๔

พระยาอนุมานราชธน

ฉันสืบจำนวนนับในภาษาญี่ปุ่นมาบอกให้ทราบ จำนวนนับในภาษาญี่ปุ่นมีเปนสองอย่าง อย่างหนึ่งเปน

๑. Hitotsu (มะพร้าวป่า) ๒. Futatsu (มะพร้าวสวน)
๓. Mitsu ๔. Yotsu
๕. Isutsu ๖. Nutsu
๗. Nanatsu ๘. Yatsu
๙. Kokonotsu ๑๐. Totsu หรือ To

อย่างนี้ฟังไม่มาทางเรา เหนจะเปนภาษาญี่ปุ่นเดิม

อีกอย่างหนึ่งเหนจะเปนเอาอย่างภาษาจีน

๑. Ichi (เอ็จ) ๒. Ni (ยี่)
๓. San (สาม) ๔. Shi (สี่)
๕. Go (งั่ว-ห้า) ๖. Roku
๗. Hishi ๘. Hashi
๙. Ku (เก้า) ๑๐. Ju
๑๑. Ju-ichi ๑๒. Ju-ni
๒๐. Ni ju ๕๐. Go-ju
๑๐๐. Hyaku ๑,๐๐๐. Sen (แสน?)
๑๐,๐๐๐. Man (หมื่น)  

พันกลับเป็นแสน คำ แสน นั้นทางลาวใช้มาก ถามนายสุดดูด้วยว่าเขาหมายความว่ากะไร

Bento คำญี่ปุ่นตรงกับปิ่นโต คำ ปิ่นโต ทีจะเปนจีน ท่านช่วยสอบดูด้วย

อนึ่ง บทสรรเสริญพระบารมี ที่ฉันบอกว่าแต่งให้ละคอนดึกดำบรรพ์ร้องนั้น นั่นเปนครั้งที่ ๓ มาแล้ว ครั้งแรกแต่งให้ทหารร้องเล่นคอนเสิรตถวายที่ตึกยุทธนาธิการ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเสด็จกลับจากยุโรปครั้งแรก นั้นมีถ้อยคำเปนสำหรับทหาร ไม่เหมาะที่พวกอื่นจะร้อง จึ่งแต่งแก้ครั้งที่ ๒ ให้เปนคำกินไปได้ถึงพวกผู้ชายปนผู้หญิง ร้องคอนเสิรตรับเจ้าฝรั่ง ครั้นถึงละคอนดึกดำบรรพ์จึ่งแต่งแก้เปนครั้งที่ ๓ ให้เปนคำกลาง ๆ พวกใดจะร้องก็ไม่ขัดข้อง ที่ว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าทรงแก้นั้น ดูเหมือนจะแก้ให้เด็กนักเรียนร้อง ความกลับไปเปนสำหรับนักเรียน พวกอื่นจะร้องหาได้ไม่

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ