๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๔ น

ตำหนักปลายเนิน คลองเตย

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๔๘๔

พระยาอนุมานราชธน

คิดถึงคำ เฉลิม ฉลอง ซึ่งได้บอกมา นึกถึงคำหนึ่งขึ้นมาได้ ที่ว่าจองถนน แสดงว่าคำ จอง นั้นเปนทำ ก็ต้องกับที่บอกมาว่า ฉลอง เขมรเขาใช้เปน ข้าม ก็คือว่า จอง เปนทำ ฉลอง เปน (เดิน) ข้าม ต้องกันดีทีเดียว แล้ว แต่จะเปนภาษาไทยหรือภาษาเขมรก็คงไม่ทราบอยู่นั่นเอง

คุณหญิงอิศรพงศ์มาบอกให้ทราบว่า การศพเจ้าพระยาวรพงศ์ จะตีพิมพ์เรื่องสุวรรณภูมิแจก ว่าจะตีพิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพัฒนากร หอสมุดรับจะตรวจให้ ก็เปนการดีแล้ว

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ