๘๗. สวรรคต

เมื่อณวันพุฒ เดือน ๘ แรม ๔ ค่ำ ปีวอกฉศก จุลศักราช ๑๑๘๖ พ.ศ. ๒๓๖๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวร มีพระอาการให้มึนแลเมื่อยพระองค์ จึงเรียกพระโอสถข้างที่ชื่อจรไนเพ็ชร ซึ่งเคยเสวยมาแต่ก่อนนั้นมาเสวย ครั้นเสวยแล้วเกิดพระอาการให้ร้อนเปนกำลัง จึงรับสั่งเรียกพระโอสถชื่อว่าทิพโอสถมาเสวยอิกขนาน ๑ พระอาการก็ไม่คลาย กลับเชื่อมซึมไป มิได้ตรัสสิ่งใด แพทย์หลวงประกอบพระโอสถถวาย ก็เสวยไม่ได้ต่อมา ประชวรอยู่ ๘ วัน ครั้นถึงณวันพุฒ เดือน ๘ แรม ๑๑ ค่ำ เวลาย่ำค่ำแล้ว ๕ บาท ก็เสด็จสู่สวรรคต สิริพระชนมายุได้ ๕๘ พรรษา เสด็จดำรงราชสมบัติอยู่ ๑๖ พรรษา

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ