๓๒. เรื่องสร้างพระมณฑปพระพุทธบาท

ขณะเมื่อพม่าข้าศึกล้อมกรุงเก่าอยู่เมื่อคราวจะเสียกรุงนั้น จีนพวกบ้านคลองสวนพลูกรุงเก่า คบคิดกันขึ้นไปปล้นเอาเงินทองของพุทธบูชาที่พระพุทธบาท แลเผาพระมณฑปเสีย มาถึงรัชกาลที่ ๑ กรุงรัตนโกสินทร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก โปรดให้สมเด็จพระอนุชาธิราช กรมพระราชวังบวรสถานมงคล เปนแม่กองสร้างพระมณฑปพระพุทธบาทขึ้นใหม่ ของเดิมครั้งกรุงเก่าทำเปนห้ายอด เห็นไม่งาม ทำใหม่ครั้งนี้แก้เปนยอดเดียว การสร้างพระมณฑปในรัชกาลที่ ๑ สำเร็จแต่พระมณฑปใหญ่ แต่พระมณฑปน้อยสวมรอยพระพุทธบาทข้างในอิกชั้น ๑ ยังหาได้ทำไม่ เมื่อปีรกาเบญจศกนี้ จึงโปรดให้สร้างพระมณฑปเล็กข้างในให้บริบูรณ์ตามเดิม[๑][๑] ถึงรัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างพระมณฑปเล็กเปลี่ยนใหม่ พระมณฑปเล็กที่ทำครั้งรัชกาลที่ ๒ เอาลงมาปรุงในวิหารพระบาทจำลองในบริเวณพระพุทธบาท ยังปรากฎอยู่จนทุกวันนี้

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ