๑๖. เรื่องกรมพระราชวังบวรฯ ทรงผนวช

สมเด็จพระอนุชาธิราชกรมพระราชวังบวรสถานมงคล เสด็จกลับจากศึกพม่าถึงกรุงเทพฯ เมื่อปีมเมียโทศก พ.ศ. ๒๓๕๓ ประชวรไข้ป่าพระอาการมาก ครั้นหายประชวรแล้ว จึงเสด็จออกบรรพชาอุปสมบทอยู่ณวัดมหาธาตุ ๗ วัน แล้วจึงลาผนวช

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ