๕๒. สถานที่ซี่งกรมพระราชวังบวรฯ ได้ทรงสร้าง

กรมพระราชวังบวรฯ ในรัชกาลที่ ๒ ได้เปนแม่กองสร้างเมืองนครเขื่อนขันธ์ ทรงสร้างวัดขึ้นใหม่ที่เมืองนครเขื่อนขันธ์วัด ๑ คือ วัดทรงธรรม ทรงปฏิสังขรณ์วัดเก่าในกรุงเทพฯ ๒ วัด คือ วัดลิงขบที่บางจาก (พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) พระราชทานนามว่าวัดบวรมงคลวัด ๑ วัดเสาประโคนเหนือปากคลองบางกอกน้อย พระราชทานนามว่าวัดดุสิดารามวัด ๑ แลได้ทรงแก้ไขสถานที่ในพระราชวังบวรฯ หลายอย่าง[๑][๑] การที่แก้ไข ปรากฎอยู่ในพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พิมพ์ในเรื่องชุมนุมพระบรมราชาธิบายโดยพิศดาร

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ