๔๓. ได้พระยาเสวตรไอยราช้างเผือกเมืองเชียงใหม่

เมื่อณวันพุฒเดือน ๖ แรม ๓ ค่ำ ปีชวดอัฐศก หมอควาญเที่ยวโพนช้างในแขวงเมืองนครเชียงใหม่ คล้องได้ช้างพลายช้างหนึ่ง สูงสามศอกคืบหกนิ้ว เปนช้างเผือกเอก พระยาเชียงใหม่ (น้อยธรรม) บอกมากราบบังคมทูลฯ ให้ทรงทราบแลให้ฝึกหัดช้างนั้นเชื่องราบแล้วจึงพาเดินทางมาลงแพที่เมืองกำแพงเพ็ชร ล่องแพแลสมโภชมาทุกหัวเมืองในระยะทาง ลงมาถึงกรุงเทพฯ เมื่อณวันพฤหัศบดีเดือน ๑๑ ขึ้น ๕ ค่ำ เสด็จไปรับแลมีการแห่สมโภชเหมือนกีบเมื่อครั้งพระยาเสวตรกุญชร พระราชทานชื่อขึ้นรวางเปนพระยาเสวตรไอยรา บวรพาหนะนารถ อิศราราชบรมจักร ศรีสังข์ศักดิอุโบสถ คชคเชนทรชาติอากาศจารี เผือกผ่องศรีบริสุทธิ เฉลิมอยุทธยายิ่ง วิมลมิ่งมงคล จบสกลเลิศฟ้า แลทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเกียรติยศพระยาเชียงใหม่ (น้อยธรรม) เลื่อนขึ้นเปนพระเจ้าเชียงใหม่[๑][๑] พระเจ้าเชียงใหม่ (น้อยธรรม) นี้ ชาวเชียงใหม่เรียกกันว่า พระเจ้าเชียงใหม่ช้างเผือก เพราะเหตุที่ได้ช้างเผือกมาถวาย

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ