๑๒. อุปฮาดเมืองนครพนมกับพรรคพวกอพยพเข้ามาณกรุงฯ

ในปีมเสงเอกศกนั้น พระบรมราชาเจ้าเมืองนครพนมวิวาทกันกับท้าวไชยอุปฮาด พวกบ่าวไพร่อุปฮาดไม่ยอมอยู่ในบังคับบัญชาพระบรมราชา อุปฮาดจึงพาสมัครพรรคพวกประมาณ ๒,๐๐๐ เศษ อพยพเข้ามาขอพึ่งพระบรมโพธิสมภารในกรุงเทพมหานคร มาถึงกรุงเมื่อณเดือนยี่ โปรดให้ตั้งบ้านเรือนอยู่ณคลองมหาวงก์เมืองสมุทปราการ แลให้ทำบาญชีสำรวจได้ชายฉกรรจ์ ๘๖๐ คน ทรงพระกรุณาโปรดให้ท้าวอินทสารบุตรผู้ใหญ่อุปฮาด เปนพระยาปลัดเมืองสมุทปราการดูแลควบคุมพลพวกนั้นต่อมา

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ