๓๑. ไฟใหญ่ไหม้พระนคร

ในเดือน ๒ ปีรกาเบญจศกนั้น เกิดเพลิงไหม้ตั้งแต่ตลาดบ้านหม้อเหนือวัดเลียบ[๑] ไหม้บ้านเรือนลงมาจนถึงวัดพระเชตุพน วังเจ้าบ้านขุนนางแลบ้านเรือนราษฎรไฟไหม้เสียครั้งนั้นเปนอันมาก[๑] เห็นจะเปนราวที่ถนนพาหุรัดทุกวันนี้

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ